shopify site analytics
ARRANGEMENTER / ÅRSMØTE 2018


Distrikt 2310

Program på årsmøte 2018

kl. 09:00 – 10:45

Dagsorden:

 

1

Åpning

Konstituering med valg av ordstyrer

Distriktsguvernør Svein Eystein Lindberg

2

Godkjenning av innkalling/dagsorden

Ordstyrer

3

Oppnevning av to personer til protokollunderskrift

Ordstyrer

4

Velge tre representanter til fullmaktskomite og tellekorps

Ordstyrer

5

Delegatavklaring/fremmøte

Ordstyrer

6

Minneord

DG

7

Årsberetning 2017–18

Årets rotarianer

Past Guvernør (PDG) Stig Asmussen

8

Regnskap 2017–18 med 

revisors beretning

Disponering av overskudd/underskudd

Leder av finanskomiteen Christian Borgen

9

Budsjett 2017–18 - en orientering

 

Leder av finanskomiteen Christian Borgen

10

 

 

11

Valg

-          Bekreftelser på valg og valg av styre etter vedtektene

-          Valg av revisor (Vidar Såheim, Ernst og Young AS, avd. Fredrikstad?)

Distriktguvernør (DG) Svein Eystein Lindberg

12

-          Bekreftelse av nominasjonsvalget 2020–21 

-          Presentasjon av innkommende distriktguvernør 2019–20 og tanker for det kommende året

Valgkomiteens leder PDG

DGE Baard Lund

13

Guvernørkandidat 2021–22

DG

14

Eventuelt innkomne forslag/Eventuelle vedtektsendringer

Ordstyrer


Sosiale medier

Klubboversikt og klubbinformasjon

 

     

 


 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer