shopify site analytics
GUVERNØR / ASSISTERENDE GUVERNØRER

Litt info om våre Assisternde Guvernører -

AG Region 1 i D2310 -


 Navn: Ola Kleiven

Født: 13 06 1946
e-mail: ok@anoco.no

Rotary:
Medlem i Oslo Rotary Klubb fra 2004 -
President 2014-15, samt 2. halvdel av året 2015-16
Rotary Global Rewards Chair fra 1. juli 2017

AG region 1 fra 1.januar 2018

Utdanning:
1968-1971 Teknisk IngeniørHøyskole (maskin)

1976-1996 BI -administrasjon, markedsføring og endringsledelse 

Kurs:  

1983-1984 Lederutvikling-AFF "Solstrand" (Administrativt forskningsfond)

2006-2007 Eiendomsakademiet - Grunnutdanning for Takstmannsstudiet

2007-2008 Postens Topplederprogram-AFF

 

Yrkeserfaring:
Ola Kleiven har lang næringslivserfaring med ledererfaring fra industriell produksjon og handel, maritime-/offshore, oppdrettsnæringen, IT, internett, post, telecom og eiendom.

 

Annet:
Ola Kleiven har hatt en rekke styreverv, hovedsakelig innen norsk næringsliv. I tillegg mangeårig tillitsverv i DNT Oslo og omegn.

AG Region 2 i D2310 -


Fullt navn:            Tore Siira Røen
Født:                      4. April 1970
e-mail:                   1t-roeen@online.no
Medlem i Rotary:  Første gang i Interact, Florrisant/St. Louis Missouri USA 1987
                              Medlem i Oslofjord Rotaryklubb 1.1.2006
                              Medlem i Oslofjord St.Hallvard RK 2010
                              President i Oslofjord Rotaryklubb 2009-2010
                              Sekretær Oslofjord St. Hallvard RK 2015-2016
                              AG i District 2310, Region 2 fra  oktober  2016
Utdannelse:       Diplomeksportmarkedsfører BI/NMH 1998
                             Diplomøkonom BI Reiseliv 1997                       
Yrke:                   Selvstendig næringsdrivende innen salg og markedsføring.

Arbeidserfaring:            Choice Hotels, Best Western, Rica Hotels, Sixt AG, Wal-Mart,
Tjersland & Co AS, Stena Line, Marche Restaurants og Nobel
Catering.

AG Region 4 i D2310 - 

 
Fullt navn:                        Sverre Baard Strand
Født:                                  28 Februar 1948
e-mail:                              sb-stra@online.no
Medlem i Rotary:            Første gang i Bahari Club – Dar es Salaam i 1995
                                            Medlem i Røyken Rotary Club fra 1997
                                            President i Røyken Rotary 2013-2014
                                            President i Røyken Rotary 2014-2015
                                            AG i District 2310, Region 4 fra  juli 2017
Utdannelse:                      Sivilingeniør fra University of Newcastle UK i 1974
Arbeidserfaring fra telecom og transport/ luftfart. Siste 10 år som teknisk direktør i Widerøe Flyveselskap.

AG Region 5 i D2310 -


Navn: Jorunn Sjølie
Født:  06.10.1944
e-mail: jor-sj@online.no
Medlem i Lier Rotary fra 1998
President: 2008 – 2009
AG fra 01.07.2016
Arbeidserfaring  fra offentlig sektor og frivillig sektor 
Fra 2001 – 2015  Beredskapsrådgiver i Norske Kvinners Sanitetsforening
Utdanning: Grunnfag i Forebyggende og Helsefremmende arbeid.
Kurs:    Forsvarets Høgskoles totalforsvarskurs og -  informasjonskurs ,
              Kommunal saksbehandlerkurs og lederkurs.
              Div. organisasjonskurs for frivillig sektor.
Annet:   Hovedstyremedlem  og sentralstyremedlem i Norske Kvinners Sanitetsforening 1992 – 2000,  Medlem av Landsrådet for Heimevernet 1998 – 2014, styremedlem i Folk og Forsvar 2004 – 2014, styremedlemskap i div. institusjoner drevet av N.K.S. og Kirkens sosialtjeneste pluss mange andre lokale verv.

AG Region 6 i D2310 -


Navn: Marit Fredheim
Født:  10.oktober 1944
e-mail: maritfre@online.no
Rotary:
·       Medlem i Mjøndalen Rotary fra 2004
·       President  2009-10
·       Klubbsekretær fra 01.07.2015
·       Distriktssekretær 2012-13
·       District Trainer 2013 -14
·       Distriktssekretær 2014 – 15
·       AG region 6 fra 01.07.2017
Utdanning:
·       Realist fra Universitetet i Oslo, og pedagogisk utdanning
·       Div lederutdanning samt helserett
Yrkeserfaring:
·       Videregående skole, ungdomsskole, lærer og rektor
·       Kommunalsjef
Annet:
·       Unesco, lærerorganisasjon og div andre verv

AG Region 7 i D2310 -


Navn: Terje J. Løken
Født: 21.11.1980
e-mail: terjelok@hotmail.com
Rotary:
Medlem i Nesbyen Rotaryklubb fra 2012
President 2016-17
AG region 7 fra 01.04.2017
Utdanning:
BA (Hons) International Business and Management, European Business School London, Regents University
Yrkeserfaring:
Seniorrådgiver bedriftsmarked Skue Sparebank

Annet:

Styremedlem Festspillene I Nesbyen


      
Sosiale medier

Vil du følge Stig i hans år blogger han på :
            
 

 

 

 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer