Web
Analytics


DISTRIKTSADMINISTRASJONEN 2018-19 (utskriftsvennlig versjon)
Fungeringsperiode 01.07.2018 - 30.06.2019 Sist ajourført: 05.10.2018

Position Name
District Governor Svein Eystein Lindberg
Community Service Chair Trygve Danielsen
DICO Trygve Danielsen
District Conference Chair Anne-Lise Rian
District International Service Chair Trygve Danielsen
District Rotary Foundation Committee Chair Trygve Danielsen
District Trainer Tor Petter Gulbrandsen
District Vocational Training Team Subcommittee Chair Bjørn Songe-Møller
District Web editor Irmelin Kårbø
Distriktskasserer Bjørn Solhjem
Distriktssekretær Ingrid Solberg
Finance Chair Christian Borgen
Fundraising Subcommittee Chair Trygve Danielsen
Grants Subcommittee Chair Bjørn Songe-Møller
Membership Attraction and Engagement Chair Bjørg Månum Andersson
New Club Development Chair Bjørg Månum Andersson
RI Convention Promotion Chair Marianne Smith Magelie
New Generations (Youth) Service Chair Bente Tøftum
Paul Harris Society Coordinator Trygve Danielsen
PolioPlus Subcommittee Chair Bjørg Månum Andersson
Rotaract Chair Leo Stranger-Johannessen
Rotary Global Rewards Chair Ola Kleiven
Rotary Peace Fellowships Subcommittee Chair Per O. Aukner
Rotary Public Image Chair Oddvar Walle Jensen
RYLA Chair Tove Steig
Vocational Service Chair Ola Kleiven
Youth Exchange Chair Pål Morten Skollerud
Hamburg Convention Marianne Smith Magelie
IPDG Stig Asmussen
DGE Baard Lund
DGN Inger-Marie Blix
   
Ass Guvernører  
Region 1 Ola Kleiven
Region 2 Tore Røen
Region 3 Sven Ovin Havig
Region 4 Sverre Baard Strand
Region 5 Jorunn Sjølie
Region 6 Marit Fredheim
Region 7 Terje Jørgensen Løken

rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

RI-presidentens TEma 19-20

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

Lovrådet 2019 - Del 1 - Del 2

ROtary Norge (NORFO)

Kristiania rotaractklubb

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer