Web
Analytics


Distriktskonferansen 2018

 DGE Svein Eystein Lindberg forteller om årets tema på konferansen som er FRED!

Til årets Distriktskonferanse har vi funnet tre flotte damer som skal fordra med hver sin vinkling om temaet fred. Vi gleder oss til å presentere:

  •  Amal Aden – kjent blant annet gjennom kronikker i Dagbladet og med en bakgrunn de færreste av oss kan forestille oss.
  • Liv Tørres –direktør ved Nobels Fredssenter, og med lang erfaring i fredsarbeid før hun inntok sjefsstolen på Fredssenteret.
  • Camilla Viken – generalsekretær i Unicef, som er en av Rotarys viktigste samarbeidspartnere i kampen mot Polio.

Definisjonen på fred er omfattende. Fredsperspektivet i Rotary er også omfattende. Våre klubber over hele verden har fred med seg i direkte arbeid eller indirekte gjennom støtte til prosjekter som skjer lokalt eller internasjonalt.

Rotarys formål er firedelt og fredsarbeidet er uthevet i punkt fire:

1.    Å Utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre

2.    Å stille høye etiske krav i yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet

3.    Gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv

4.    Arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre.

 

Fred er det første området i Rotarys seks fokusområder, men de fem andre fokusområdene så er alle viktige for i fredsarbeidet:

  •   Fred og internasjonal konfliktløsning
  •  Sykdomsforebygging og behandling
  • Vannforsyning og avløp
  •  Helsetiltak for mor og barn
  • Grunnleggende utdanning og leseferdigheter
  • Økonomisk- og samfunnsmessig utvikling

I det direkte fredsarbeidet er fredsstudiene som gjennomføres ved syv av verdens beste universiteter viktig. Et av disse universitetene er Universitetet i Uppsala. Ved disse universitetene studerer opptil 50 MBA studenter innen fredsarbeid årlig.

Et av Rotarys flaggskip er Ungdomsutveksling. Årlig sender Rotary utvekslingsstudenter på kryss og tvers over alle kontinenter. Ungdomsutveksling er fredsarbeid gjennom direkte læring.


rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

distriktshåndboken 18-19

guvernørens månedsbrev

klubboversikt

NORFO

Rotary på YouTube

Convention hamburg 2019
                   

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer