Web
Analytics
THE ROTARY FOUNDATION / FRED OG FORSONING


Fred og forsoning


Rotary peace fellowships

Rotary har en visjon om å skape bærekraftig fred i verden.

Hvert år utdanner Rotary 100 unge mennesker ved 6 universiteter rundt om i verden med et formål å 
skape et nettverk av fredsbyggere og samfunnsledere.

50 av studentene får tilbud om en mastergrad, og 50 blir tilbudt et 3 måneders videreutdanningskurs.

Alle 100 er dedikert til å forebygge og løse konflikter på tvers av det globale samfunnet.
Her får du flere opplysninger om fred og forsoningsprogrammet

Her finner du søknadsskjema til Rotarys fredsprogram
Søknadsfristen hvert år er 31. mai

rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

guvernørens årshjul

RI-presidentens TEma 19-20

Nyhetsbrev zone 17 & 18

CDS Newsletter 

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

Lovrådet 2019 - Del 1 - Del 2

ROTARACT NORGE 

ROtary Norge (NORFO)

Kristiania rotaractklubb

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer