shopify site analytics
THE ROTARY FOUNDATION / FRED OG FORSONING


Fred og forsoning


Rotary peace fellowships

Rotary har en visjon om å skape bærekraftig fred i verden.

Hvert år utdanner Rotary 100 unge mennesker ved 6 universiteter rundt om i verden med et formål å 
skape et nettverk av fredsbyggere og samfunnsledere.

50 av studentene får tilbud om en mastergrad, og 50 blir tilbudt et 3 måneders videreutdanningskurs.

Alle 100 er dedikert til å forebygge og løse konflikter på tvers av det globale samfunnet.
Her får du flere opplysninger om fred og forsoningsprogrammet

Her finner du søknadsskjema til Rotarys fredsprogram
Søknadsfristen hvert år er 31. mai

Sosiale medier

Vil du følge Stig i hans år blogger han på :
            
 

 

 

 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer