shopify site analytics
GUVERNØR / GUVERNØR INFO

Bli litt bedre kjent med Distrikt 2310's nye guvernør--

  STIG  ASMUSSEN   2017/18

                                                       

Vår nye guvernør Stig Asmussen er en kjent person i Rotary med et stort engasjement i egen klubb, distrikt og zone. Stig møtte Rotary gjennom Rotaract i 1982, på et tidspunkt hvor det var 15 aktive Rotaractklubber i Norge.  Stig var President i Oslo Rotaract Klubb og senere Landspresident for Rotaracterne i Norge. Han er første guvernør i Norge med slik bakgrunn. Ekstra stas er det at 3 av klubbpresidentene 2017/18 også kommer fra hans Rotaract - kull.

Stig ble tatt opp i Oslo Rotary Klubb i 1990, noen uker før fylte 33 år. Han har ledet de fleste sentrale komiteer, har vært visepresident, og senere President i klubben i 2005/2006. Stig har vært distriktssekretær, og engasjert i forhold til kommunikasjon i distrikt 2310 og i NORFO. Stig var administrator for Georgiaprogrammet i nesten 20 år.  I de siste årene har han også vært engasjert i public image teamet i zone 15 og 16.

 Vår nye guvernør avtjente militærtjenesten i hæren, hvor han gikk befalsskolen på militærpoliti linjen ved BSHTI, og ble etter hvert vernepliktig kaptein. Av utdanningsbakgrunn er vår guvernør siviløkonom, finansanalytiker og jurist. Yrkeskarrieren startet i finansdepartementets petroleumsavdeling, gikk via konsulent- og rådgivningsvirksomhet i KPMG, til han i dag arbeider som advokat i egen regi. Han er en flittig benyttet foreleser på Handelshøyskolen BI i Trondheim og NTNU – hovedsakelig innenfor arbeidsrett, personalledelse og styrearbeid.

Stig er gift med Inger Helene, som også er advokat, og har to voksne barn som fortsatt er under utdannelse innenfor Statsvitenskap og Jus/økonomi.

Stig Asmussen er tildelt Paul Harris Fellow fra Oslo Rotary klubb og fra NORFO i 2013, samt fra Oslo Rotary Klubb i 2017.

Vil du følge Stig i hans år  -  blogger han på : https://guvernorbloggen.blog/Sosiale medier

Vil du følge Stig i hans år blogger han på :
            
 

 

 

 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer