Web
Analytics
DISTRIKTET / DISTRIKTSGUVERNØR 2019-20 / GUVERNØRENS BREV


GUVERNØRENS BREV - 2019-20


Brev nr. 3 for november

Oppsummerer årets Distriktskonferanse, og legger vekt på at klubbene må utvide sine prosjektaktiviteter gjerne gjennom samarbeid med andre klubber. 

Brev nr. 2  for oktober

Guvernøren ønsker velkommen til årsmøtet og den kommende distriktskonferansen den 2. november. 

Brev nr. 1. for juli -august og september 2019

Guvernøren fokuserer på målene vi har for året for å modernisere Rotary distrikt 2310. I det ligger:                                                                     - at klubbenes mål og planer legges inn i Rotary Club Central (RCC)                                                                                                                           -  at klubbene tar i bruk RIs regler i sin organisering og drift                                                                                                                                           - at distriktet tilbyr RLI-kurs og opplæring i vedlikehold av nettsider og det å ta i bruk sosiale medier. 

rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

guvernørens årshjul

RI-presidentens TEma 19-20

Nyhetsbrev zone 17 & 18

CDS Newsletter 

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

Lovrådet 2019 - Del 1 - Del 2

ROTARACT NORGE 

ROtary Norge (NORFO)

Kristiania rotaractklubb

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer