Web
Analytics
DISTRIKTET / DISTRIKTSGUVERNØR 2019-20 / GUVERNØRENS BREV


GUVERNØRENS BREV - 2019-20


Brev nr. 5 for januar

Nyttårshilsen fra guvernøren, med vekt på de utfordringer vi står  over for. Ny etablering ved chartring av Kristiania Rotaractklubb, planer for distriktprosjekt som flere klubber samarbeider om, og ikke minst fokus på at klubbene skal få støtte og hjelp til å bli effektive i sitt arbeid med utvikling av klubben og med gode prosjekter. 

Brev nr. 4 for desember

Julehilsen fra guvernøren. Et spennende og krevende halvår er snart over. Neste halvår blir like spennende og utfordrende. Distriktet vil etablere samarbeidsprosjekter som klubbene kan delta i. 

Brev nr. 3 for november

Oppsummerer årets Distriktskonferanse, og legger vekt på at klubbene må utvide sine prosjektaktiviteter gjerne gjennom samarbeid med andre klubber. 

Brev nr. 2  for oktober

Guvernøren ønsker velkommen til årsmøtet og den kommende distriktskonferansen den 2. november. 

Brev nr. 1. for juli -august og september 2019

Guvernøren fokuserer på målene vi har for året for å modernisere Rotary distrikt 2310. I det ligger:                                                                     - at klubbenes mål og planer legges inn i Rotary Club Central (RCC)                                                                                                                           -  at klubbene tar i bruk RIs regler i sin organisering og drift                                                                                                                                           - at distriktet tilbyr RLI-kurs og opplæring i vedlikehold av nettsider og det å ta i bruk sosiale medier. 

rotary på sosiale medier

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

guvernørens årshjul

INFORMASJONSBREV 


RI-presidentens TEma 19-20

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

ROtary Norge (NORFO)


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer