Web
Analytics
DISTRIKTSORGANISERING / DISTRIKTSGUVERNØR 2019-20 / GUVERNØRENS BREV


GUVERNØRENS BREV - 2019-20


Brev  nr, 6 for mars 

Guvernøren presiserer viktigheten av prosjekter og han presenterer nye samarbeidsprosjekter for klubbene i distriktet. Vi tilrettelegger nettsidene slik at disse blir gode verktøy for klubbene. Neste store distriktaktivitet er PETS og distriktstrening. Dette er et arrangement for president, sekretær og kasserer. Han takker assisterende guvernører for innsatsen for sin region og klubbene. 

Brev nr. 5 for januar

Nyttårshilsen fra guvernøren, med vekt på de utfordringer vi står  over for. Ny etablering ved chartring av Kristiania Rotaractklubb, planer for distriktprosjekt som flere klubber samarbeider om, og ikke minst fokus på at klubbene skal få støtte og hjelp til å bli effektive i sitt arbeid med utvikling av klubben og med gode prosjekter. 

Brev nr. 4 for desember

Julehilsen fra guvernøren. Et spennende og krevende halvår er snart over. Neste halvår blir like spennende og utfordrende. Distriktet vil etablere samarbeidsprosjekter som klubbene kan delta i. 

Brev nr. 3 for november

Oppsummerer årets Distriktskonferanse, og legger vekt på at klubbene må utvide sine prosjektaktiviteter gjerne gjennom samarbeid med andre klubber. 

Brev nr. 2  for oktober

Guvernøren ønsker velkommen til årsmøtet og den kommende distriktskonferansen den 2. november. 

Brev nr. 1. for juli -august og september 2019

Guvernøren fokuserer på målene vi har for året for å modernisere Rotary distrikt 2310. I det ligger:                                                                     - at klubbenes mål og planer legges inn i Rotary Club Central (RCC)                                                                                                                           -  at klubbene tar i bruk RIs regler i sin organisering og drift                                                                                                                                           - at distriktet tilbyr RLI-kurs og opplæring i vedlikehold av nettsider og det å ta i bruk sosiale medier. 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

nyTt- Rotary international

Loading RSS...

RYLA - Rotary Youth Leadership Awards
27. mar. 2020, 09.00 - 29. mar. 2020, 17.00

Radisson Blu Hotel Alna, Tevlingveien 21, 1081 Osl ...

Ledergruppemøte 4-2019/2020
15. apr. 2020, 16.00 - 18.00

Thon hotell Opera, Oslo DG Baard, DGE Inger-Marie ...

Distriktsrådsmøte 4 -2019/20
15. apr. 2020, 18.00 - 21.00

Thon hotell Opera, Oslo Ledergruppen, AG’er, Komi ...

Les mer