shopify site analytics
GUVERNØR / GUVERNØRENS MÅNEDSBREV 2018/-19


Guvernørens månedsbrev 

Det nyeste månedsbrevet vil alltid legges øverst. 

Månedsbrev juli 2018 

I dette første månedsbrevet takker den nye guvernøren past guvernør Stig Asmussen for arbeidet med fornyelse av Rotary distrikt 2310. Han forteller videre  litt om seg selv, om RI-president Barry Rassin og hans team og tema. Han skriver litt om "Rotarykalenderen" og hv som er temaet for august måned. Dere kan også lese om etablering av en ny Rotaractklubb, Rotary Leadership Institute, Distriktskonferansen i oktober, presidentsamlingen i september og om Rotaryhåndboken for distriktet. Sosiale medier


 

     

 

 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer