Web
Analytics


Guvernørens månedsbrev 

Det nyeste månedsbrevet vil alltid legges øverst. 

månedsbrev juni 2019

DG Svein Eystein Lindberg ønsker velkommen til sitt siste månedsbrev

Denne gangen er det tid for en oppsummering av året, med tilbakeblikk på hva vi har fått til i distrikt 2310, men også hvilke mål vi ikke har nådd. Temaene har snakker om er:

  • Medlemsutvikling og Klubbutvikling
  • Ungdomsarbeidet
  • Rotary Leadership Institute og annen opplæring
  • Club Visioning
  • TV-aksjonen 2020
  • Norsk Rotary Forum (NORFO)
  • Distriktskonferansen 2018
  • End Polio NOW og The Rotary Foundation
  • Reiser og besøk for en heldig distriktsguvernør


Månedsbrev mai 2019

Nå skal årets rotarianer velges. I den forbindelse presiserer guvernøren at vi må tenke gjennom hva det vil si å være en rotarianer, og oppføre oss som rotarianere. Han stiller spørsmålet om du er rotarianer eller «bare» medlem i Rotary. Rotary skal nemlig ikke være en organisasjon hvor du kanskje møter opp en gang i uken, drikker kaffe, hører på et foredrag og så løper hjem. Spørsmålene som stilles er; - hvorfor er du medlem av Rotary? - hva gir klubben deg, og hva gir du til klubben?


månedsbrev april 2019

Denne gangen tar guvernøren opp litt om forkortelser i Rotary, RYLA – Rotary Youth Leadership Seminar og Ungdomsutveksling, 
Mexico, Gimle, Nesbyen og Kolsåa Rotaryklubber, TRF – The Rotary Foundation og bidrag, PETS – President Elect Training Seminar, • Årets rotarianer, Norfos vårmøte, at vi trenger fasilitatorer for Club Visioing, og avslutningsvis om sommerleirene som klubbene bruker alt for lite. 


MÅNEDSBREV FEBRUAR 2019

Guvernøren takker alle klubbene i distriktet for at han er blitt så godt tatt imot på besøk i klubbene! Det er den delen av guvernørjobben som har vært morsom og givende. Den gode mottakelsen, informasjonen, lærdommen og de gode kontaktene som er blitt knyttet gjennom møtene, har gitt mye kunnskap å ta med seg på veien videre i Rotary-livet.


For å belyse de gode aktivitetene som gjøres i klubbene inviteres det til en fotokonkurranse. Har dere bilder fra din klubbs aktiviteter så send dem inn og bli med i trekningen. 


MÅNEDSBREV JANUAR 2019

Godt Nytt År! Guvernøren sier denne gang noe om de utfordringer vi har når det gjelder medlemsrekruttering. Mangfold vil gjøre Rotary mer levende og bidra til utvikling av klubb og medlemmer. Rotary må gjenspeile det samfunn vi lever i. Rotary har gode programmer for ungdom og nå er tiden inne til å melde deltakere på RYLA-seminaret. Ungdom kan også søke på Rotarys ungdsomsleirprogram. Det er flere ledige stillinger/verv i Rotary, både innen økonomi og kommunikasjon, og ikke minst innen ungdomsutveksling hvor det er ledig fire spennende verv. 


MÅNEDSBREV DESEMBER 2018

Julen er i anmarsj. Her på Hønefoss er det mange cm med nysnø, det er hvitt og vakkert.
 
I vedlagte månedsbrev så har guvernøren tatt opp noen aktuelle ting, så som: Julegavetips – Rotaract - Litt om klubbesøkene - Distriktsguvernør for 2021/22 er valgt! - Rotary Leadership Institute (igjen) -  Distriktshåndboken – Convention i Hamburg - Viktig melding til klubbene! - Litt om Norfo - Club Visioning, som er noe nytt i distriktet vårt - og så litt til slutt. 

 

Guvernøren ønsker God Jul og Godt Nytt År til Geg og alle Dine! månedsbrev november 2018

Årsmøtet og Distriktskonferansen er overstått. Fra årsoverskuddet ble 50 000 kroner overført til "EndPolioNow" fordelt på klubbene etter medlemskap. Temaet på Distriktskonferansen var FRED. Det de tre kvinnelige foredragsholderne fortalte om i sine foredrag gjorde et stort inntrykk på alle som deltok. Klubben med best prosentvis fremmøte var Nesbyen Rotaryklubb som får tilbakebetalt påmeldingsgebyret på 4 000 kroner. Guvernøren informerer også fra Norfo-høstmøtet, Polio-prosjektet, klubbesøkene og Convention. Han minner også om at klubbene må bruke Distriktshåndboken. I den finnes mye nyttig informasjon. 


månedsbrev oktober 2018

Oktober er poliomåneden! 

24. oktober er verdens poliodag – la oss alle gjøre noe sammen denne dagen eller uken for å skape kunnskap om, og penger til, utryddelsen av polio i verden. Guvernøren oppdaterer statistikken hver helg i forbindelse med forberedelser til den kommende ukens klubbesøk. Det er totalt 19 nye poliotilfeller i verden så langt i 2018 Det er tre land i verden som ikke er regnet som poliofrie. Disse er Afghanistan, Pakistan og Nigeria. Husk at for hver krone vi skaffer til aksjonen så bidrar Bill og Melinda Gates med to kroner! 

månedsbrev august 2018

Guvernøren har allerede besøkt seks klubber som alle er av varierende størrelse og utfordringer. Møteplanen gir en oversikt over når guvernøren kommer på klubbesøk. Videre informerer guvernøren om RLI - Rotary Leadership Institute som vil gå over tre lørdager i løpet av september, oktober og november. Følg med på årshjulet 2018-19 for der finner dere oversikt over alt som er planlagt fremover.  Den 27. august er det stiftelsesmøte for Christiania Rotaractklubb. Guvernøren minner også om Distriktskonferansen som arrangeres 27. oktober på Klækken hotell. Temaet på konferansen er "Fred". 


Månedsbrev juli 2018 

I dette første månedsbrevet takker den nye guvernøren past guvernør Stig Asmussen for arbeidet med fornyelse av Rotary distrikt 2310. Han forteller videre  litt om seg selv, om RI-president Barry Rassin og hans team og tema. Han skriver litt om "Rotarykalenderen" og hv som er temaet for august måned. Dere kan også lese om etablering av en ny Rotaractklubb, Rotary Leadership Institute, Distriktskonferansen i oktober, presidentsamlingen i september og om Rotaryhåndboken for distriktet. rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

RI-presidentens TEma 19-20

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

Lovrådet 2019 - Del 1 - Del 2

ROtary Norge (NORFO)

Kristiania rotaractklubb

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer