shopify site analytics
GUVERNØR / GUVERNØRENS MÅNEDSBREV 2018/-19


Guvernørens månedsbrev 

Det nyeste månedsbrevet vil alltid legges øverst. 

månedsbrev august 2018

Guvernøren har allerede besøkt seks klubber som alle er av varierende størrelse og utfordringer. Møteplanen gir en oversikt over når guvernøren kommer på klubbesøk. Videre informerer guvernøren om RLI - Rotary Leadership Institute som vil gå over tre lørdager i løpet av september, oktober og november. Følg med på årshjulet 2018-19 for der finner dere oversikt over alt som er planlagt fremover.  Den 27. august er det stiftelsesmøte for Christiania Rotaractklubb. Guvernøren minner også om Distriktskonferansen som arrangeres 27. oktober på Klækken hotell. Temaet på konferansen er "Fred". 


Månedsbrev juli 2018 

I dette første månedsbrevet takker den nye guvernøren past guvernør Stig Asmussen for arbeidet med fornyelse av Rotary distrikt 2310. Han forteller videre  litt om seg selv, om RI-president Barry Rassin og hans team og tema. Han skriver litt om "Rotarykalenderen" og hv som er temaet for august måned. Dere kan også lese om etablering av en ny Rotaractklubb, Rotary Leadership Institute, Distriktskonferansen i oktober, presidentsamlingen i september og om Rotaryhåndboken for distriktet. Sosiale medier


 

     

 

 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer