shopify site analytics
GUVERNØR / GUVERNØRENS MÅNEDSBREV 2018/-19


Guvernørens månedsbrev 

Det nyeste månedsbrevet vil alltid legges øverst. 


månedsbrev november 2018

Årsmøtet og Distriktskonferansen er overstått. Fra årsoverskuddet ble 50 000 kroner overført til "EndPolioNow" fordelt på klubbene etter medlemskap. Temaet på Distriktskonferansen var FRED. Det de tre kvinnelige foredragsholderne fortalte om i sine foredrag gjorde et stort inntrykk på alle som deltok. Klubben med best prosentvis fremmøte var Nesbyen Rotaryklubb som får tilbakebetalt påmeldingsgebyret på 4 000 kroner. Guvernøren informerer også fra Norfo-høstmøtet, Polio-prosjektet, klubbesøkene og Convention. Han minner også om at klubbene må bruke Distriktshåndboken. I den finnes mye nyttig informasjon. 


månedsbrev oktober 2018

Oktober er poliomåneden! 

24. oktober er verdens poliodag – la oss alle gjøre noe sammen denne dagen eller uken for å skape kunnskap om, og penger til, utryddelsen av polio i verden. Guvernøren oppdaterer statistikken hver helg i forbindelse med forberedelser til den kommende ukens klubbesøk. Det er totalt 19 nye poliotilfeller i verden så langt i 2018 Det er tre land i verden som ikke er regnet som poliofrie. Disse er Afghanistan, Pakistan og Nigeria. Husk at for hver krone vi skaffer til aksjonen så bidrar Bill og Melinda Gates med to kroner! 

månedsbrev august 2018

Guvernøren har allerede besøkt seks klubber som alle er av varierende størrelse og utfordringer. Møteplanen gir en oversikt over når guvernøren kommer på klubbesøk. Videre informerer guvernøren om RLI - Rotary Leadership Institute som vil gå over tre lørdager i løpet av september, oktober og november. Følg med på årshjulet 2018-19 for der finner dere oversikt over alt som er planlagt fremover.  Den 27. august er det stiftelsesmøte for Christiania Rotaractklubb. Guvernøren minner også om Distriktskonferansen som arrangeres 27. oktober på Klækken hotell. Temaet på konferansen er "Fred". 


Månedsbrev juli 2018 

I dette første månedsbrevet takker den nye guvernøren past guvernør Stig Asmussen for arbeidet med fornyelse av Rotary distrikt 2310. Han forteller videre  litt om seg selv, om RI-president Barry Rassin og hans team og tema. Han skriver litt om "Rotarykalenderen" og hv som er temaet for august måned. Dere kan også lese om etablering av en ny Rotaractklubb, Rotary Leadership Institute, Distriktskonferansen i oktober, presidentsamlingen i september og om Rotaryhåndboken for distriktet. Sosiale medier

Klubboversikt og klubbinformasjon

 

     

 


 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer