Web
Analytics
DISTRIKTSORGANISERING / INFORMASJONSBREV FRA DISTRIKTET


Distriktets informasjonsbrev sendes ut med informasjon om hva som skjer, nye ting og hva som finnes på aktuelle nettsider, så som Distrikt 2310, Rotary Norge og Rotary International sine sider, og hva som er til hjelp for klubbene i deres drift og funksjoner:

Informasjonsbrev nr. 8. - mars 2020

Det er gjort mange endringer på nettsidene for å tilpasse dem slik at dere finner de nødvendige informasjonen som er viktig for drift og utvikling av en Rotaryklubb. Det er mange lover og regler som distriktet og klubbene skal/må følge for å være en Rotaryklubb. 

Informasjonsbrev nr. 7 - februar 2020

Vi presenterer DGE Inger Marie Schytte Blix og invitasjon og påmelding til PETS. Annet er presentasjon av Mentorprosjektet og ikke minst feiring av at Kristiania Rotaractklubb ble chartret den 20 januar. 

Informasjonsbrev nr. 6 - januar 2020

Med nyttårsbrev fra guvernøren, varsel om PETS for innkommende presidenter, sekretærer og kasserer 14.-15- mars. Introduksjon om distriktprosjekt og presentasjon av flere prosjekter og aktiviteter som klubbene arbeider med, To ledige verv med søknadsfrist 1. februar 2020. 

Informasjonsbrev nr. 5 

Med julebrev fra guvernøren, og lenker til mye spennende rundt prosjekter i distriktet og i noen av klubbene. Til inspirasjon. Informasjon om Rotaract  (mer informasjon om etablering kommer på nyåret) 

Informasjonsbrev nr. 4

Oppsummerer distriktskonferansen. Protokoll fra årsmøtet. 

Informasjonsbrev nr. 3

Guvernørens brev oppsummerer aktiviteten i distriktet. Han viser til at det fremdeles er utfordringer for noen klubber å registrere sine mål og planer i RCC. Hovedtema i dette informasjonsbrevet er; Innkalling til årsmøtet 2019 hvor årsmelding og regnskap for året 2018-19 skal godkjennes, og mye annet. 

Årets Distriktkonferanse skal være en reise  gjennom våre yrkesbaserte verdier: Integritet, Ledelse, Tjenester, Mangfold og Fellesskap.Dette er viktige og bærende verdier for alt av næringsliv, foreningsliv og organisasjoner som har sine mål, og som samlet sett skal gi oss en bedre verden å leve i. Klubbene kan sende så mange deltakere de bare ønsker. Så meld dere på!

Informasjonsbrev nr. 2

Informerer om den kommende distriktskonferansen med årsmøte den 2. november på Meet, Ullevål stadion. Påmelding og invitasjon til HoF - House of Friendship på konferansen, og informasjon om foredragsholderne. Videre finner dere invitasjon til RYLA 2020 og informasjon om søknad om midler fra TRF - The Rotary Foundation.  Annet er; kort om hva som finnes under menyvalget "klubbstøtte" på distriktets nettside og muligheter klubbene har for publisering av egne aktiviteter på distriktets Facebook-side, evt. i spesielle tilfeller distriktets nettsider. 

Informasjonsbrev nr. 1

Guvernørens brev oppsummerer han årets to første måneder og forteller om planene fremover. I Guvernørens årshjul (aktivitetskalender) ser dere hvilke klubber som skal få besøk av Guvernøren, og når han besøker. Videre informeres det om det kommende årsmøtet og distriktskonferansen som er 2. november på Meet, Ullevål stadion. Til hjelp for klubbene vises det også til diverse sider som informerer om RCC - Rotary Club Central, Brand Center, Rotarys offisielle logo som skal brukes i all profilering av Rotary og av klubbene. Informasjon om poliodagen 24. oktober og nominasjon av ny guvernør i 2022-23. 


KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

nyTt- Rotary international

Loading RSS...

Ledergruppemøte 4-2019/2020
15. apr. 2020, 16.00 - 18.00

Thon hotell Opera, Oslo DG Baard, DGE Inger-Marie ...

Distriktsrådsmøte 4 -2019/20
15. apr. 2020, 18.00 - 21.00

Thon hotell Opera, Oslo Ledergruppen, AG’er, Komi ...

Ledergruppemøte 5- 2019/20
17. jun. 2020, 16.00 - 18.00

Dato er ikke endelig fastsatt Thon hotell Opera, ...

Les mer