Web
Analytics
DISTRIKTSKOMITEER / KURS/OPPLÆRING / IT OG DATA


IT og Data

Rotary-akademiet skal støtte DICO og CICO’er i å gjennomføre nødvendig IT-opplæring i klubbene.

For å kunne drive en stor frivillig organisasjon på en effektiv måte er det nødvendig at vi har gode IT-systemer, som blir jevnlig oppdatert og vedlikeholdt. Dette stiller store krav til klubbenes IT-kompetanse. En ekstra utfordring er det selvsagt at vi i Rotary skifter roller hvert år, og at det må tas nødvendige grep for at etterfølgere skal kunne overta og videreføre systemene.

Dette er de mest sentrale områdene klubbene må beherske:

 - Innlogging til og vedlikehold av norsk medlemsnett

 - Innlogging til rotary.org og utfylling av Rotary Club Central (RCC)

 - Oppfølging av klubbenes adresser i e-postsystemet

 - Oppdatering av klubbenes nettsider

 

Det vil jevnlig, og i hovedsak basert på innspill fra klubbene, bli tilbudt opplæring innen disse områdene. Disse blir annonsert som nyhetssaker på distriktets hjemmeside. Det vil oftest være virtuelle tilbud, men i spesielle tilfeller fysiske samlinger eller kurs.

Klubber som har akutte IT-problemer som krever direkte bistand, kan henvende seg til DICO Trygve Danielsen på trydanielsen(a)gmail.com.

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

nyTt- Rotary international

Loading RSS...

Ledergruppemøte 4-2019/2020
15. apr. 2020, 16.00 - 18.00

Thon hotell Opera, Oslo DG Baard, DGE Inger-Marie ...

Distriktsrådsmøte 4 -2019/20
15. apr. 2020, 18.00 - 21.00

Thon hotell Opera, Oslo Ledergruppen, AG’er, Komi ...

Ledergruppemøte 5- 2019/20
17. jun. 2020, 16.00 - 18.00

Dato er ikke endelig fastsatt Thon hotell Opera, ...

Les mer