shopify site analytics
THE ROTARY FOUNDATION / TRF TILSKUDD (GRANTS) / KLUBBKVALIFISERING


Klubbkvalifisering

For å søke en Global eller District Grant må klubben kvalifisere seg. 

Denne kvalifiseringen gjøres ved at klubben bekrefter at
      *    Klubben har deltatt på et (obligatorisk) kvalifisering seminar
      *    Minimum et klubb medlem pr. klubb må delta, helst president, innk. president eller TRF-ansvarlig.Ta gjerne med flere.
      *    Klubben må ha interne kontroller og prosesser som oppfyller krav angitt i  Memorandum of Understanding (MOU) 

Denne kvalifiseringen gjelder kun for et år om gangen, og følger Rotaryåret.

Neste seminar er 27. september 2017, og deretter på PETS/Distrikts Trening våren 2018.
Vår-kvalifisering gir kvalifisering for Rotary-året 2018-19

Følgende dokumenter benyttes:


Sosiale medier

Klubboversikt og klubbinformasjon

 

     

 


 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer