Web
Analytics
DISTRIKTSKOMITEER / THE ROTARY FOUNDATION / TRF TILSKUDD (GRANTS) / KLUBBKVALIFISERING


Klubbkvalifisering

For å søke en Global eller District Grant må klubben kvalifisere seg. 

Denne kvalifiseringen gjøres ved at klubben bekrefter at
      *    Klubben har deltatt på et (obligatorisk) kvalifisering seminar
      *    Minimum et klubb medlem pr. klubb må delta, helst president, innk. president eller TRF-ansvarlig.Ta gjerne med flere.
      *    Klubben må ha interne kontroller og prosesser som oppfyller krav angitt i  Memorandum of Understanding (MOU) 

Denne kvalifiseringen gjelder kun for et år om gangen, og følger Rotaryåret.

Neste seminar er 27. september 2017, og deretter på PETS/Distrikts Trening våren 2018.
Vår-kvalifisering gir kvalifisering for Rotary-året 2018-19

Følgende dokumenter benyttes:


KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

nyTt- Rotary international

Loading RSS...

Ledergruppemøte 4-2019/2020
15. apr. 2020, 16.00 - 18.00

Thon hotell Opera, Oslo DG Baard, DGE Inger-Marie ...

Distriktsrådsmøte 4 -2019/20
15. apr. 2020, 18.00 - 21.00

Thon hotell Opera, Oslo Ledergruppen, AG’er, Komi ...

Ledergruppemøte 5- 2019/20
17. jun. 2020, 16.00 - 18.00

Dato er ikke endelig fastsatt Thon hotell Opera, ...

Les mer