Web
AnalyticsPR/kommunikasjon

Asmussen, Stig - Committee Leader
Bjune, Einar
Blix, Inger-Marie Schytte - Committee Leader
Danielsen, Trygve
Freilem, Dankert
Julsrud, Ottar
Klingstedt, Stig Lennart - Committee Leader
Kårbø, Irmelin Maureen Palme
Lund, Baard
Schmitt, Barbara

Distriktssekretær

Tvedt, Einar - Committee Leader

Distriktsråd 2018 - 2019

Asmussen, Stig
Blix, Inger-Marie Schytte
Borgen, Christian Engebret
Danielsen, Trygve
Fredheim, Marit
Gulbrandsen, Tor Petter
Havig, Sven Ovin
Kleiven, Ola
Kårbø, Irmelin Maureen Palme
Lindberg, Svein Eystein - Committee Leader
Lund, Baard
Løken, Terje Jørgensen
Månum Andersson, Bjørg
Rian, Anne-Lise
Rozmara-Frydenlund, Viera Aloisia Catharina
Røen, Tore
Sjølie, Jorunn
Skollerud, Pål Morten
Solberg, Ingrid
Solhjem, Bjørn H.
Strand, Sverre Baard
Tøftum, Bente

kommunikasjonskomite


TRF komite

Aukner, Per O. - Committee Leader
Bjørgo, Harald - Committee Leader
Blix, Inger-Marie Schytte
Danielsen, Trygve - Committee Leader
Lindberg, Svein Eystein - Committee Leader
Lund, Baard
Månum Andersson, Bjørg - Committee Leader

Tiltaksfondet

Asmussen, Stig - Committee Leader
Blix, Inger-Marie Schytte - Committee Leader
Danielsen, Trygve - Committee Leader
Lindberg, Svein Eystein - Committee Leader
Lund, Baard - Committee Leader


rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

RI-presidentens TEma 19-20

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

Lovrådet 2019 - Del 1 - Del 2

ROtary Norge (NORFO)

Kristiania rotaractklubb

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer