Web
Analytics
DISTRIKTET / LEDIGE STILLINGER

Verv i Rotary, er ulønnet.  Reiseutgifter og andre utgifter dekkes etter regning, i samsvar med vedtatte retningslinjer. Her finner du oversikt over de til enhver tid ledige stilliner i Norfo og Distrikt 2310. 


Ledig verv som distriktets kurskoordinator

Etter vedtak på Vårmøtet 2019 skal det opprettes et verv som Kurskoordinator. Stillingen er ledig fra 1.7.2019. Alle møter og kurs holdes på Thon Airport Hotel på Gardermoen. Søknadsfrist er 30. juni 2019. 

Du kan lese mer om dette spennende vervet på sentralt nivå i Rotary i utlysningsteksten her.


LEDER AV KOMMUNIKASJONSKOMITEEN I NORFO

Vervet som leder av kommunikasjonskomiteen i Norsk Rotaryforum (Norfo) er ledig. Funksjonstid er tre år.  Fullstendig utlysningstekst finner du her:

Kommunikasjonskomiteen (KK) er Norsk Rotaryforums fagutvalg for kommunikasjon.  Leder har sammen med komiteen ansvar for å iverksette og gjennomføre den kommunikasjonsvirksomhet som Norfo til enhver tid vedtar. Kommunikasjonskomitéen skal være faglig rådgiver for DG, DGE, DGN, distriktenes kommunikasjons- og IT-ansvarlige, samt Norfos styre.

Nærmere opplysninger om vervet fås hos styreleder Gunnar Kvalsund mailadresse: kvalsundgunnar@gmail.com innen 8. februar 2019

ØKONOMIANSVARLIG I NORFO

Vervet som økonomiansvarlig i Norsk Rotaryforum (Norfo) er ledig fra 1. juli 2019. Funksjonstid er tre år. Det er ønskelig at ny økonomiansvarlig arbeider sammen med nåværende økonomiansvarlig fram til formell tiltredelse. Fullstendig utlysningstekst finner du her

Interesserte bes sende søknad med relevante opplysninger til:

Norfo v/sekretær Svein Tore Stiansen (stianse@online.noinnen 15.februar 2019.

 

LEDER AV UTVEKSLINGSKOMITEEN (MDYEO):

 

Det spennende vervet som MDYEO er ledig fra 1. juli 2019, og lyses ut for en treårs-periode (2019-2022). Les mer om vervet i funksjonsbeskrivelsen her.

 

Mer opplysninger kan fås ved MDYEO Roald Fiksdal på telefon 995 89 040.

 

Søknader med en enkel CV og begrunnelse bes stilet til Norsk Rotary Forum v/styret, og kan sendes til sekretær Svein Tore Stiansen på e-post stianse@online.no innen 25. januar 2020.

 

KORRESPONDENT NORD-, MELLOM- OG SØR-AMERIKA

 

Det spennende vervet som korrespondent i ungdomsutvekslingen for hele Amerika er ledig fra 1. juli 2019, og lyses ut for en treårs-periode (2019-2022). Vervet inngår Norsk Rotary Forums utvekslingskomité, og korrespondenten rapporterer direkte til MDYEO.

 

Les mer om vervet i funksjonsbeskrivelsen her.

 

Mer opplysninger kan fås ved MDYEO Roald Fiksdal på telefon 995 89 040. Søknader med en enkel CV og begrunnelse bes stilet til Norsk Rotary Forum v/styret, og kan sendes til sekretær Svein Tore Stiansen på e-post stianse@online.no innen 25. januar 2020.

 

KOORDINATOR INNKJØP OG ARRANGEMENTER FOR UNGDOMSUTVEKSLINGEN

 

Det nyopprettede vervet som koordinator for innkjøp og arrangementer i ungdomsutvekslingen er ledig fra 1. juli 2019, og lyses ut for en treårs-periode (2019-2022). Vervet inngår Norsk Rotary Forums utvekslingskomité, og rapporterer direkte til MDYEO. Les mer om vervet i funksjonsbeskrivelsen her.

 

Mer opplysninger kan fås ved MDYEO Roald Fiksdal på telefon 995 89 040. Søknader med en enkel CV og begrunnelse bes stilet til Norsk Rotary Forum v/styret, og kan sendes til sekretær Svein Tore Stiansen på e-post stianse@online.no innen 25. januar 2020.

 

KOORDINATOR DATABASE OG DOKUMENTASJON FOR UNGDOMSUTVEKSLINGEN

 

E Det nyopprettede vervet som koordinator for database og dokumentasjon er ledig fra 1. juli 2019, og lyses ut for en treårs-periode (2019-2022). Vervet inngår Norsk Rotary Forums utvekslingskomite, og rapporterer direkte til MDYEO. Les mer om vervet i funksjonsbeskrivelsen her.

 

Mer opplysninger kan fås ved MDYEO Roald Fiksdal på telefon 995 89 040. Søknader med en enkel CV og begrunnelse bes stilet til Norsk Rotary Forum v/styret, og kan sendes til sekretær Svein Tore Stiansen på e-post stianse@online.no innen 25. januar 2020.

 
rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

distriktshåndboken 18-19

Rotary håndboken (norfo)

distrikter i norge

guvernørens månedsbrev

klubboversikt

Lovrådet

NORFO

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

Convention hamburg 2019

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer