Web
Analytics
DISTRIKTET / LEDIGE STILLINGER

Verv i Rotary, er ulønnet.  Reiseutgifter og andre utgifter dekkes etter regning, i samsvar med vedtatte retningslinjer. Her finner du oversikt over de til enhver tid ledige stillinger i Norfo og Distrikt 2310. 

Ledig verv innen ungdomsutvekslingen

-       søknadsfrist 1. februar 2020

Ledig verv som poliokoordinator

-       søknadsfrist 1. februar 2020

Stilling som Korrespondent i ungdomsutveks-lingen for Afrika, Asia, Europa og Oseania er ledig fra 1. juli 2020, og lyses ut for en treårs-periode (1.7.2020–30.6.2023). Vervet inngår Norsk Rotary Forums utvekslingskomité, og korrespondenten rapporterer direkte til MDYEO.

Mer opplysninger kan fås ved MDYEO Rolf Thingvold på telefon 915 51 125.

Søknad med en enkel CV bes sendes til Norsk Rotary Forum v/styret, og kan sendes til sekretær Johan Østby på e-post; j-oestby(a)online.no innen 01. februar 2020.

Les mer her

 

Stilling som Poliokoordinator for distrikt 2310 blir ledig fra 1.7.2020.

Som koordinator for polioarbeidet i distriktet vil du være medlem av komiteen for The Rotary Foundation (TRF-komiteen).

Spørsmål eller ønske om mer informasjon. kontakt: Bjørg Månum Andersson – 908 55 025 – bjorgmanum.andersson(a)gmail.com

Eller Svein Eystein Lindberg – 404 00 934 – svein(a)rnf.no

Kortfattet søknad sendes til:
Svein Eystein Lindberg – svein@rnf.no

Les mer her.

Ledig verv innen ungdomsutvekslingen (frist 1. februar 2020)

Det spennende vervet som Korrespondent i ungdomsutvekslingen for Afrika, Asia, Europa og Oseania er ledig fra 1. juli 2020, og lyses ut for en treårs-periode (1.7.2020–30.6.2023). Vervet inngår Norsk Rotary Forums utvekslingskomité, og korrespondenten rapporterer direkte til MDYEO.

Mer opplysninger kan fås ved MDYEO Rolf Thingvold på telefon 915 51 125.

Søknad med en enkel CV bes sendes til Norsk Rotary Forum v/styret, og kan sendes til sekretær Johan Østby på e-post; j-oestby@online.no innen 01. februar 2020.

Les mer her
rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

guvernørens årshjul

RI-presidentens TEma 19-20

Nyhetsbrev zone 17 & 18

CDS Newsletter 

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

Lovrådet 2019 - Del 1 - Del 2

ROTARACT NORGE 

ROtary Norge (NORFO)

Kristiania rotaractklubb

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer