Web
Analytics
KLUBBSTØTTE / MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING


medlems- og klubbutvikling


Noen hjelpemidler:

Rotary barometer: "Ta tempen på klubben" (NY publisert 12.11.2019)

Brosjyre til hjelp for klubbene finner dere her!

Se videoer fra seminarer og foredrag her!

Tips for å presentere Rotary i nærmiljøet, på stand (publisert 10.05.2019)

Tips for å arrangere yrkes- og utdannings messe (publisert 22.04.2019)

Tips til foredrag i klubber (publisert 22.04.2019)

Fadderveiledning (publisert 23.05.2019)


Distriktets komité for medlems- og klubbutvikling 

Komiteen skal aktivt bidra til at distriktets mål- og handlingsprogram innen klubbutvikling, medlemsattraksjon og medlemsengasjement realiseres.

Det er utarbeidet en strategi for medlemskap og klubbutvikling!

  • Klubben foretar egenvurdering og har en strategiplan for 
  • Klubben har egen komitéleder for medlemskap, og 50 % av klubbene har utarbeidet en skriftlig medlemskapsstrategi
  • Klubben benytter Club Central og 60 % av klubbene har laget minst 5 mål i den.
  • Klubben gjør Rotary mer synlig i lokalmiljøet og markerer tydelig Rotary symboletrotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

guvernørens årshjul

RI-presidentens TEma 19-20

Nyhetsbrev zone 17 & 18

CDS Newsletter 

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

Lovrådet 2019 - Del 1 - Del 2

ROTARACT NORGE 

ROtary Norge (NORFO)

Kristiania rotaractklubb

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer