Web
Analytics
KLUBBSTØTTE / MEDLEMSUTVIKLING


Medlemsutvikling

MEDLEMSUTVIKLING

I Rotaryåret 2017-18 nedsatte guvernøren en ny komité for medlems- og klubbutvikling som aktivt skal bidra til at distriktets mål- og handlingsprogram innen klubbutvikling, medlemsattraksjon og medlemsengasjement realiseres.

Det er utarbeidet en strategi innen klubbutvikling:

·         Klubben foretar egenvurdering og har en STP

·         Klubben har egen komiteleder for medlemskap, og 50 % av klubbene har utarbeidet en skriftlig medlemskapsstrategi

·         Klubben benytter Club Central og 60 % av klubbene har laget minst 5 mål i den.

·         Klubben gjør Rotary mer synlig i lokalmiljøet og markerer tydelig Rotary symbol.

 Se hele strategidokumentet her!


HVORFOR BLI ROTARIANER?

-          Det finnes mange gode grunner...

Vennskap

I en verden som stadig blir mer mangfoldig og sammensatt, sørger Rotary for de mest grunnleggende behov: Vennskap og fellesskap.

Forretningsutvikling

Alle har behov for å bygge et nettverk, og hver enkelt Rotaryklubb gjenspeiler et tverrsnitt av dagens lokale yrkesliv. Medlemmene kommer fra mange forskjellige virksomhetsområder.

Personlig vekst, lederskap og utvikling

Et medlemskap i Rotary fortsetter ens vekst og utdanning i mellommenneskelige forhold, personlig utvikling og lederskap - hvordan motivere og hvordan få innflytelse. Hver eneste uke gjennom hele året, ved forskjellige anledninger, og gjennom forskjellige oppgaver. Rotary er for folk som liker å omgi seg med andre mennesker.

Yrkesmessige ferdigheter

Det forventes at enhver Rotarianer tar del i vekst og utvikling innen sitt yrke eller forretningsområde, samt å ta del i yrkesveiledning. Ikke bli "fagidiot”. Rotary hjelper en til å bli bedre i sitt yrke/fag.

Yrkesetikk

Rotarianere praktiserer en 4 spørsmålsprøve som en rettesnor for sin etiske standard.

 

- Er det sannhet?

- Er det rettferdig overfor alle det angår?

- Vil det skape forståelse og bedre vennskap?

- Vil det være det beste for alle det angår?

 

Det forventes av Rotarianere at de holder høy etisk standard både i yrkesliv og i privatliv.

Listen er ikke uttømmende. For flere momenter og innspill se Rotary International sin 

presentasjon om «Hvorfor bli rotarianer», HER 

   Sosiale medier

ledigE stillinger/verv

Klubboversikt og klubbinformasjon

 

     

 


 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer