Web
Analytics


Komité for medlems- og klubbutvikling

Komitéen for medlems- og klubbutvikling skal aktivt bidra til at distriktets mål- og handlingsprogram innen klubbutvikling, medlemsattraksjon og medlemsengasjement realiseres.

Det er utarbeidet en strategi innen klubbutvikling:

  • Klubben foretar egenvurdering og har en STP
  • Klubben har egen komiteleder for medlemskap, og 50 % av klubbene har utarbeidet en skriftlig medlemskapsstrategi
  • Klubben benytter Club Central og 60 % av klubbene har laget minst 5 måli den.
  • Klubben gjør Rotary mer synlig i lokalmiljøet og markerer tydelig Rotary symbolet


Strategi for medlemskap og klubbutvikling!

Brosjyre til hjelp for klubbene finner dere her!

Se videoer fra seminarer og foredrag her!


rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

distriktshåndboken 18-19

guvernørens månedsbrev

klubboversikt

NORFO

Rotary på YouTube

Convention hamburg 2019
                   

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer