shopify site analytics
DISTRIKTET / NORFO ÅRSRAPPORT


norfo - ÅRSRAPPORTER

 Årsrapport 2017-18 - Årsregnskap 2017-18 - Revisors beretning 

Norsk Rotary Forum (NORFO) har på høstmøte lørdag 3. november godkjent fjorårets årsberetning og regnskap. All dokumentasjon, inkludert revisjonsberetning er i dokumentasjonen under. Regnskapet ble avsluttet med et overskudd på kroner 338.098,-. Dette ble i sin helhet besluttet overført Polio. Det skal innrapporteres som innbetalt av klubbene fordelt etter registrert medlemstall i medlemsnett.

 

På samme møte ble det besluttet å oppløse Norfos fond for Handicamp (overføres Ungdoms- & Tiltaksfondet) og Ungdoms- og Tiltaksfondet. Totalt ca 2 millioner kroner som fordeles på distriktene etter registrert medlemstall i medlemsnett. For D2310 betyr det at vi får overført ca kr 400.000,-. I henhold til i fondets vedtekter overføres midlene til distriktene hvor de skal benyttes til tilsvarende formål. I praksis betyr dette at midlene tilføres distriktets tiltaksfond.Tidligere årsrapporter:


Årsrapport 2016-17 - Revisjonsberetning 2016-1

Årsrapport 2015-16 Årsregnskap 2015-16 

Årsrapport 2012-13 - Årsregnskap 2012-13           

                                                                
 

Sosiale medier

Klubboversikt og klubbinformasjon

 

     

 


 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer