Web
Analytics
DISTRIKTSORGANISERING / NORFO - PROTOKOLLER OG ÅRSRAPPORTER


norfo - protokoll fra høstmøtet 2018

Norfo's medlemsmøte (høstmøte) ble arrangert på Thon Ariport hotell den 2. og 3. november 2018. 


norfo - ÅRSRAPPORTER

 Årsrapport 2017-18 - Årsregnskap 2017-18 - Revisors beretning 

Norsk Rotary Forum (NORFO) har på høstmøte lørdag 3. november godkjent fjorårets årsberetning og regnskap. All dokumentasjon, inkludert revisjonsberetning er i dokumentasjonen under. Regnskapet ble avsluttet med et overskudd på kroner 338.098,-. Dette ble i sin helhet besluttet overført Polio. Det skal innrapporteres som innbetalt av klubbene fordelt etter registrert medlemstall i medlemsnett.

 

På samme møte ble det besluttet å oppløse Norfos fond for Handicamp (overføres Ungdoms- & Tiltaksfondet) og Ungdoms- og Tiltaksfondet. Totalt ca 2 millioner kroner som fordeles på distriktene etter registrert medlemstall i medlemsnett. For D2310 betyr det at vi får overført ca kr 400.000,-. I henhold til i fondets vedtekter overføres midlene til distriktene hvor de skal benyttes til tilsvarende formål. I praksis betyr dette at midlene tilføres distriktets tiltaksfond.Tidligere årsrapporter:


Årsrapport 2016-17 - Revisjonsberetning 2016-1

Årsrapport 2015-16 Årsregnskap 2015-16 

Årsrapport 2012-13 - Årsregnskap 2012-13           

                                                                
 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

nyTt- Rotary international

Loading RSS...

RYLA - Rotary Youth Leadership Awards
27. mar. 2020, 09.00 - 29. mar. 2020, 17.00

Radisson Blu Hotel Alna, Tevlingveien 21, 1081 Osl ...

Ledergruppemøte 4-2019/2020
15. apr. 2020, 16.00 - 18.00

Thon hotell Opera, Oslo DG Baard, DGE Inger-Marie ...

Distriktsrådsmøte 4 -2019/20
15. apr. 2020, 18.00 - 21.00

Thon hotell Opera, Oslo Ledergruppen, AG’er, Komi ...

Les mer