shopify site analytics

Nytt fra Guvernøren

«Guvernør Stig vil ikke benytte seg av de tradisjonelle månedsbrev i året som kommer, men vil skrive blogg om aktuelle Rotary-temaer. Dette for også å rekke ut over leserskaren til månedsbrevene som i første rekke har vært til innvortes bruk for Rotarianere. Du finner bloggen ved å benytte følgende link   -  https://guvernorbloggen.blog/.

Interne meddelelser fra guvernøren (og hans distriktsråd) vil komme som Nytt fra guvernøren – nyhetsbrev via epost. Det første finner du her.
I Rotaryåret 2017/18 vil distriktet i langt større grad benytte seg av sosiale medier – i første rekke Facebook. Vi må erkjenne at vi lever i den fjerde industrielle revolusjon – denne sammensmeltingen av vitenskapelige fremskritt. Teknologien er et kraftig verktøy for å knytte oss til et mye større publikum, og å få enda større innflytelse i vårt andre århundre. Dette må vi lære mer om og nyttiggjøre oss. Følg gjerne regelmessig med på f.eks. hjemmesiden vår, hjemmesiden til Rotary International, Facebook, Twitter eller Instagram hvor det allerede i dag finnes mye interessant for rotarianere.»

Nyhetsbrevet finner du ved å trykke på headingen under her  -

                     

 

 

 

Sosiale medier

Vil du følge Stig i hans år blogger han på :
            
 

 

 

 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer