shopify site analytics

Nordstrand Rotary Klubb fikk Guvernørbesøk mandag 4. september.

Nordstrand Rotary ble startet i 1960 og har i dag i underkant av 50 medlemmer.

Klubbens største prosjekt er den årlige musikk-konkurransen der unge utøvere av klassisk musikk fra hele landet møtes til musikalsk kappestrid. 20. mars 2018 arrangeres denne konkurransen for niende gang. Konkurransen har bred anerkjennelse og tiltrekker seg utøvere av ypperste klasse. Bratsjisten Eivind Holtsmark Ringstad vant f. eks. Nordstrand Musikk-konkurransen før han gikk til topps i den europeiske Eurovisjonsfinalen. Takket være et stort publikum og stolte sponsorer skaper disse konkurransene et overskudd som går til Rotarys arbeid mot polio.
Nordstrand Rotary har i mer enn ti år støttet arbeidet med utvikling av Ljanselva Miljøpark som har utviklet kvaliteten av et av Oslos viktigste vassdrag.
Nordstrand Rotary er også en støttespiller for Signo Conrad Svendsen senter som ligger i klubbens nærområde og gir bo-, helse- og omsorgstjenester til døvblinde og døve med særlige behov. Her har Nordstrand Rotary blant annet bidratt til oppbyggingen av en sansehage.
Klubben har et samarbeid med nærliggende videregående skoler og hadde før sommeren en vellykket sommerfest for bofelleskap i bydelen. Av andre tiltak i nærområdet kan nevnes en årlig Rusken-aksjon i forkant av 17. mai-feiringen.
Gunther Motzke er president i Nordstrand Rotary 2017-2018, og blant medlemmene er Bård Lund som er nominert guvernør i Rotary-distrikt 2310 i 2020/21 (foto: Ottar Julsrud) 

                                            

                                                 

Sosiale medier


 

     

 

 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer