shopify site analytics

Guvernør besøk i dag, mandag 11. september, hos Gol RK

Klubben ble chartret 2/1-1967. Klubben har i dag 31 aktive og engasjerte medlemmer, hvorav 7 kvinner.
Klubben møtes i trivelige lokaler på Pers Hotell, mandager kl 20.00.
På grunn av den strategiske posisjonen Gol har, midt i Sør-Norge i en del av det mest populære ferieområdet i landet, har klubben opp gjennom årene hatt hyppige besøk fra andre rotarianere. Det settes det stor pris på.
Gol RK gjennomfører årlig en rekke tiltak til beste for lokalsamfunnet.
Klubben planter blomster ved omsorgsboligene om våren.
Rydding og hogst ved Helsetunet har blitt en årlig foreteelse om sommeren/høsten.
Gol har et godt utbygd nett av gang- og sykkelveger. Klubben setter ut hvilebenker på noen plasser, og tar de inn om høsten.
Bruk av narkotika er dessverre et problem på Gol også. Gol RK forsyner derfor skolene med en egen informasjonsfolder om narkotika som deles ut på foreldremøter.
Klubben har også ytt både enkeltpersoner og institusjoner/organisasjoner bidrag til formål som ligger innenfor Rotarys ånd.

                               

 
Oslo Rotary Klubb arrangerer kurs i klassisk musikk for 22. gang !

12. august 2016

Oslo Rotary Klubb arrangerer kurs i klassisk musikk for 22. gang !

Kursleder er, også dette året, professor og musikk historiker Harald Herresthal, som legger til rette et kurs med gode krefter innen musikkens verden.

DISTRIKTETS ROTARYAKADEMI I GANG MED INTRO.SEMINARER

7. januar 2015

DISTRIKTETS ROTARYAKADEMI I GANG MED INTRO.SEMINARER

Rotaryakademiet er klar til oppstart.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Vil du følge Stig i hans år blogger han på :
                            

 


 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer