shopify site analytics

D2310 vurderer verktøyet Visioning som et prosess verktøy for strategisk tekning.

Vårt nabodistrikt D 2260, med guvernør Yvonna Holbein i spissen, inviterte forrige lørdag til Visioning Facilitation Workshop - et verktøy/brainstormings-konsept.
Klubbens medlemmer utfordres til å idemyldre om hvordan klubben skal se ut om 3-5 år.
Prosessen er satt i system - kall det gjerne strategisk tenkning - som i neste fase skal munne ut i en strategisk plan for klubben.
Steve Wilcox og Terri Wilcox fra USA, sammen med Nils-Fredrik Salén fra Sweden ledet kurset.
Et enkelt og virkningsfullt verktøy som kan sette fart i litt uengasjert klubber.
D 2260 har nå 17 fasilitatorer, og de første gjennomganger med klubber skjer til uken.
I vårt distrikt har Guvernør samt distriktstrener Tor Petter Gulbrandsen og AG Tore Røen vært gjennom kurset.
Konseptet ble presenteres på Presidentsamlingen sist helg for distriktets klubbpresidenter.
Bilde collagen under er fra kurset i D 2260.

                               


 

Sosiale medier


 

     

 

 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer