Web
Analytics

Onsdag 6. desember var det Grorud Rotary Klubb som fikk sitt Guvernør besøk.

Grorud Rotary Club ble etablert i 1968 som den første Rotary klubben i Groruddalen.

Klubben har medlemmer med erfaring fra ulike yrkesgrupper, og mange av klubbens medlemmer er ansatt i ledende stillinger både innen privat og offentlig virksomhet.
Grorud Rotary Klubb er en samfunnsbevisst yrkesklubb som har satset på å presentere programmer som er opplysende og fengende, med aktuelle tema fra hverdagsliv og fra spesielle innfallsvinkler. Dette fører til at de har godt oppmøte og ofte får mange besøk fra andre klubber.
Klubben holder til i Steinhoggermuseet som er etablert i én av de gamle arbeiderboligene i Grorudveien.
Disse står på byantikvarens gule liste, og er en viktig del av Oslos historie.
I 1917 nedsatte formannskapet i Aker kommune et boligråd som blant annet skulle arbeide for å avhjelpe bolignøden.
Selskapet hadde en egen arkitekt, Ragnar Dahl, og i perioden 1920 til 1930 ble det oppført flere titalls hus.
Grorudveien 3 og 5 ble oppført i 1924/1925, og er de siste stående boligene av denne typen som ble bygget i Groruddalen i perioden.
Klubben arbeider med humanitære prosjekter, og er opptatt av at de som enkeltpersoner gjennom sitt yrke skal gjøre en aktiv innsats i lokalmiljøet.

       


 

Sosiale medier

ledig stilling i norfo

Klubboversikt og klubbinformasjon

 

     

 


 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer