Web
Analytics

Guvernørbesøk i Sandvika Rotary Klubb onsdag kveld.

Klubben møtes på Thon hotell Oslofjord i Sandvika onsdager kl. 18.00.
Det er en vital 55 åring med 40 medlemmer som bl.a. skal arrangere Jubileumskonsert i Helgerud kirke 11. april kl. 19.00 hvor alle er invitert. Inntektene fra konserten går til ett av klubbens humanitære prosjekter – utstyr til nytt behandlingssenter for hjelp til handikappede barn og deres familier i KwaZulu Natal i Sør-Afrika.
I forbindelse med 50års jubileet gav klubben ut en jubileumsbok som ble overrakt guvernøren.
Daværende president Tore Westerbø skrev i forordet: «Sandvika Rotary klubb består av mennesker som setter pris på et godt kameratskap, interessante foredrag på møtene våre hver onsdag, og som sammen ønsker å drive prosjektene våre, som nettopp har som hensikt «å gagne andre» - både internasjonalt og i vårt nærmiljø.»

Om Rotarys verdigrunnlag skriver han: «Rotarys motto, å gagne andre, er det overordnede formålet med hele Rotarys virksomhet. En test vi har som hjelpemiddel, er kjent som 4-spørsmålsprøven. Det ligger i dette at en rotarianer har interesse og forståelse for andre mennesker, viser toleranse, medmenneskelighet og tar andre mennesker på alvor. Dette gjelder i forhold til alle mennesker – i privatlivet, yrkes- og samfunnsliv, internasjonalt og ikke minst i forhold til hverandre i vår klubb.»
Årets president Knut Engebu gjennomfører dette «jubileumsåret» i samme gode Rotaryånd – og i lys av årets interne motto: Rotary – Making a difference

           

 

Sosiale medier

ledig stilling i norfo

Klubboversikt og klubbinformasjon

 

     

 


 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer