Web
Analytics

Rotary legger nå ekstra vekt på End Polio Now kampanjen.

Sone leder for End Polio Now, PDG Bjørg Månum Anderson, har oversendt brev til alle DGene i zone 16 med en personlig mail for å minne om at vi har et ansvar for å bidra til END POLIO NOW.

Hun sier følgende om kampanjen  - « Countdown to History Campaign».
RI har forpliktet seg til å bevilge 50 mill USD årlig i 3 år. Dette skal vi bl.a. klare gjennom å skaffe 20 % DDF midler fra hvert distrikt.
Til sammen utgjør beløpet ca 70.000 USD 
Pr. 31 desember 2017 var det innbetalt 12.500 USD  hvorav  D 2310 har bevilget 7.500 USD.

Tusen takk for at distriktet følger opp. Jeg er stolt av å kunne fremheve dere som det gode eksempel.

Med vennlig hilsen
Bjørg Månum Andersson
PDG D 2310  EPNZC zone 16

Brevet til Guvernørene finner du ved å trykke på End Polio Now logoen og status pr. dato finner du ved å trykke på statistikk bildet  -

                                              

Sosiale medier

ledigE stillinger/verv

Klubboversikt og klubbinformasjon

 

     

 


 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer