shopify site analytics

Guvernør Stig Asmussen nærmer seg slutten på sine Guvernørbesøk i klubbene.

I går var turen kommet til Vestheim Rotary i Oslo. Klubben møtes i Restaurant Ophelia i Holbergsgt. tirsdager 17.15.
Klubben har en stabil medlemsmasse på ca. 50 medlemmer, hvorav 12 kvinner. Kvinner nevnt fordi vi har et uttalt mål om å få en bedre kjønnsbalanse i Rotary. Per i dag er kun 21% av våre medlemmer kvinner.
Vestheim Rotary har gode prosjekter og et godt sosialt miljø.
Klubben har vært e
ngasjert i internasjonale prosjekter, bl.a. i Kenya og lokalt i samarbeide med Frognerhjemmet.
En av utfordringene fra guvernør til presidentene ved inngangen til dette Rotaryåret var:
«Etablere eller oppretthold partnerskap med en bedrift, offentlig etat eller frivillige organisasjoner og samarbeid om et prosjekt.»
Vestheim har som svar på dette innledet et samarbeide med Diakonhjemmet Sykehus AS. Vestheim Rotary etablerer et mentorprogram som skal hjelpe ledere på Diakonhjemmet til å konkretisere og nå sine mål i yrkeslivet.
Viktige parametere er å tydeliggjøre «adeptens» egenskaper, utvidelse av personlig nettverk, spre kompetanse på tvers av yrker og kunnskap om praktisk ledererfaring mm.
Prosjektet går i første omgang over ett år, og styres av HR Direktøren på Diakonhjemmet og programansvarlig i Vestheim Rotary klubb.
Guvernøren synes dette var et meget positivt tiltak, hvor Rotary også får utnyttet de store ressurser i seniorenes kompetanse til beste for samfunnet.

   


 
Julestemning på Wøyen Gård under Guvernørbesøket  i Kolsås Rotaryklubb tirsdag 5. desember.

13. desember 2017

Julestemning på Wøyen Gård under Guvernørbesøket i Kolsås Rotaryklubb tirsdag 5. desember.

Kolsås Rotary Klubb er en klubb med tradisjoner, som engasjerer seg i distriktets fremtid og utvikling.

Sosiale medier

Vil du følge Stig i hans år blogger han på :
            
 

 

 

 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer