Web
Analytics

Guvernørbesøk i Athenæum Rotary klubb mandag formiddag.

Athenæum ble chartret 16. oktober 1980 og har I dag 45 medlemmer hvorav 25% er kvinner.
Møtested for de ukentlige møtene er idylliske Engebret Café på Bankplassen i Oslo. Møtetid mandag kl 11.45.
Guvernøren fikk en orientering om klubben og internprosessen i 2016/17, hvor man kartla hva slags klubb medlemmene ønsker seg og hvordan de skal komme dit.
President Rolf T Brenna viste til at fokus skal være på vennskap, samfunnse
ngasjement, innsikt og det å gagne andre.
Eksterne eller interne foredragsholdere dekker aktuelle temaer innen kultur, politikk, vitenskap, økonomi, samfunnsforhold og andre viktige spørsmål i tiden.
Et nytt og viktig prosjekt ble igangsatt i 2016. Athenæum ønsker å gi et viktig bidrag til integreringsløftet.
Athenæum-medlemmer ble mentorer for flyktninger, som ledd i et samarbeidsprosjekt mellom klubben og gründerbedriften Kobler.
Å komme inn i en meningsfylt jobb er en av de viktigste forutsetningene for vellykket integrering av flyktninger.
Athenæums mentorprosjekt retter seg mot flyktninger som deltar eller har deltatt i kommunens integreringsprogram. Ved å koble nøye utvalgte mentées med høyere utdannelse, med rotarianere med erfaring og nettverk fra næringsliv og offentlig forvaltning, sikter prosjektet mot å fremme bedre forståelse av norske samfunnsforhold og kultur, og raskere og smidigere innpass i arbeidsliv eller studier.
Prosjektet har bidratt til en vitalisering av klubben og fått mange medlemmer til å engasjere seg aktivt i arbeidet.
Klubben vil gjennom prosjektet gjerne også mobilisere andre Rotaryklubber.
Guvernøren var synlig fornøyd med styrets redegjørelse, og oppfordrer andre interesserte klubber til å ta kontakt med Athenæum Rotary klubb.

   


 

Sosiale medier

ledigE stillinger/verv

Klubboversikt og klubbinformasjon

 

     

 


 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer