Web
Analytics

Et vinterkledd Tyrifjord Hotell, idyllisk beliggende ved Tyrifjorden, gav en meget trivelig ramme rundt Rotarymøtet mandag kveld.

Modum Rotary møtes på hotellet mandager kl.19.00.Sist mandagvar det litt ekstra høytidelig da vår distriktsguvernør Stig Asmussen var på guvernørbesøk.
Det ble et meget givende møte med en vital klubb.
Klubben har i dag 26 medlemmer som engasjerer seg i lokale og internasjonale prosjekter.
I styremøte med guvernør i forkant av medlemsmøtet, kunne pres
ident og komiteledere fortelle om engasjement så vel lokalt som internasjonalt.
Klubben har i mange år bl.a. arbeidet med forebyggelse av rusmisbruk, og invitert andre klubber med på sitt prosjekt.
Nylig har klubben avholdt yrkes- og utdanningsmesse i samarbeide med offentlige og private aktører rettet mot ungdom i Modum, Krødsherad og Signdal.
Modum Rotaryklubb har oppgaven med å skaffe og organisere deltagere fra nærings – og yrkesliv som kan bemanne respektive stands på messen. I år var det et 100 talls stands, og med videreutdanningsmuligheter godt representert.
Klubben har også gjennomført et prosjket hvor man har ryddet og opparbeidet vestsiden av kanalen som renner fra Hovdetjern og ned i Bergsjø. Langs den vestre siden av elva er det mange fine viker med sandbunn som var grodd igjen og nærmest ufremkommelig. Nå kan lokalbefolkningen igjen glede seg over området.
Solide «rotary-benker» er også utplassert.
Presidenten kunne også fortelle at klubben i år ville bidra med kr 10.000,- til vårt internasjonale prosjekt for å utrydde Polio.
Guvernøren fortalte i sitt bredt anlagte foredrag om Rotary og de ulike tiltak som er satt i gang for at klubbene og medlemmene skulle få best mulig støtte. Han konkluderte med at Rotary har den beste tiden foran seg.
Ekstra hyggelig ble det også da Modum Rotary på møtet utdelte en pris til en lokal entreprenør som har utmerket seg.

    

 

rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

distriktshåndboken 18-19

guvernørens månedsbrev

klubboversikt

NORFO

Rotary på YouTube

Convention hamburg 2019
                   

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer