Web
Analytics

Interessant InterCity møte i Drammen sist torsdag.

Klubbene i Distriktets region 5 hadde invitert Kai Eide til å holde foredrag denne kvelden.
Kai Eide har en interessant bakgrunn som både tidligere ambassadør og aktiv fredsmekler og hadde satt temaet for kvelden til
Nye trusler mot vår sikkerhet og samfunnsorden. Hvordan skal vi møte dem!”
Norge i en turbulent og uforutsigbar verden.
Med et innlevende og engasjert foredrag fikk han en interessert og lydhør forsamling som også fikk anledning til å stille noen spørsmål rundt dette.
En på mange måter spennende verden vi går i møte.

  
     Foto av Sissel Slåttedal.


 

rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

distriktshåndboken 18-19

guvernørens månedsbrev

klubboversikt

NORFO

Rotary på YouTube

Convention hamburg 2019
                   

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer