Web
Analytics

Igjen tid for å søke Momskompensasjon.

For noen uker siden gikk det ut melding til alle klubbene i Norge vedr MOMS-kompensasjon.Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til Norfo) for klubber og distrikter er satt til 15. juni 2018.

                                                 


Følgende mail er mottatt fra økonomiansvarlig i NORFO -

MOMS-kompensasjon

Norfo har sendt mail til alle klubbene i Norge med informasjonsskriv og søknadsskjema om MOMS-kompensasjon.
Ordningen administrerers av Lotteritilsynet. Regjeringen bevilger hvert år en sum penger som skal gå til lag og foreninger og frivillige organisasjoner, som ikke har ordinær fradragsrett for inngående merverdiavgift i sine regnskaper.
Etter hvert som ordningen har blitt mer og mer kjent har det totale søknadsbeløpet økt hvert år.
Sitat fra Lotteritilsynets hjemmeside: "I 2017 (for rekneskapsåret 2016) fekk ca 23.500 lag og foreiningar utbetalt momskompensasjon på tilsaman 1,32 milliardar kroner. Avkortinga vart på 27,2 % av det godkjende søknadsbeløpet."

Det er kassererne, med kopi til sekretærene i hver klubb som har fått mail. Det er mailadresser som står i https://medlemsnett.rotary.no/ som er brukt. Hos noen klubber mangler mailadresser på kasserer, - og hos noen er det feil mailadresse.

Hvis du ikke har fått informasjon om MOMS-kompensasjon bes du ta kontakt med:

Terje Gaarden
Økonomiansvarlig Norfo
terje@gaarden.as
Mob: 920 27 316

 
 

rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

distriktshåndboken 18-19

guvernørens månedsbrev

klubboversikt

NORFO

Rotary på YouTube

Convention hamburg 2019
                   

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer