Web
Analytics

Norstrand Rotary klubb har utarbeidet ny Strategi og aktivitetsplan, NRK-IP, samt etablert to nye sosiale møteplasser.

Hensikten med NRK-IP,som baserer seg på tidligere utarbeidet strategiplan, er at det skal være et à jour ført dokument om klubben, komiteene og Rotary.

Nye medlemmer skal med hjelp av NRK-IP få en rask innføring i klubben vår, det være seg oppgaver, forpliktelser hhv. målsetninger.
Årets to nye sosiale arenaer - « 2oster & 2viner » hvor de møtes til vin-prat og sosialt samvær hver første mandag i måneden (etter klubb-møte), samt klubbens « Social IT Club » som møtes hver siste mandag i måneden (før klubb-møtet) har begge, så langt, vært meget vellykkede og har hatt stor oppslutning.

                   Når det gjelder Strategi og aktivitetsplanen så har klubbens President, Gunther Motzke, følgende kommentar til dette-

"Nordstrand Rotary klubb har fått en ny publikasjon, NRK-IP, som er en sammenfatning av klubbens, komiteenes, styrets og presidentens målsetninger i inneværende Rotary år, klubbens vedtekter samt klubbens langsiktige mål.

Hele klubben var samlet om strategivalget og er dermed klar for kontinuerlig oppdatering hhv. forbedring. Det samme sies om komiteenes oppgaver og målsetninger.  Sluttelig er også vedtektene garantert et mere aktivt liv fremfor tilværelset i arkivet.

Nye klubbmedlemmer nevnte at de visste generelt lite om Rotary, om klubbens drift og organisasjon. Mye fantes tilgjengelig, men det viste seg åpenbar at dette til tross var underlagene lite tilgjengelige likevel. Videre så stiller jo det også litt krav at en selv er mere oppsøkende, men yngre medlemmer har en nokså presset hverdag, slik at det kanskje krever litt mer tilrettelegging, når nye medlemmer tas opp. De eldre medlemmene på sin side har godt av å bli minnet litt om vedtekter og andre hendelser og tildragelser.
Dokumentet er av ymse omstendigheter i denne omgang kanskje noe vel omfattende, men det er alltid en fordel å kunne starte opp av et bredest mulig fundament før dokumentet slankes etter hvert.

NRK-IP (Nordstrand Rotary klubb-Info, Personalia) er lagt opp slik at den krever å bli à jour holdt Rotary-året rundt. Dermed kommer oppgaver, målsetninger og vedtekter mye nærmere Rotary-hverdagen – til beste for klubbens medlemmer.

Gunther Motzke

President 2017-18

Nordstrand Rotary klubb


Ved å trykke på forsiden til Strategi og aktivitetsplanen under her vil du få oversikt over innholdsfortegnelsen til denne

    

                                                                    

rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

RI-presidentens TEma 19-20

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

Lovrådet 2019 - Del 1 - Del 2

ROtary Norge (NORFO)

Kristiania rotaractklubb

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer