Web
Analytics

NY KOMMUNIKASJONSPLAN FOR ROTARY I NORGE

Denne planen setter retning for klubbene i distriktet 2018-2021

Vårmøtet i NORFO vedtok 14. april Rotarys nye kommunikasjonsplan.
Kommunikasjonsplanen gjelder for 3 år, og legger rammene for klubbenes og distriktenes pr- og kommunikasjonsaktiviteter.

Ved å trykke på bildet under her får du frem hele plan dokumentet -

                               


 

Sosiale medier

ledigE stillinger/verv

Klubboversikt og klubbinformasjon

 

     

 


 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer