Web
Analytics

Sandvika Rotary Klubbs Hedersgave utdelt til Per O. Aukner fra Jar !.

Utdelingen ble foretatt på sommerfesten til Sandvika Rotary Klubb torsdag 14. juni. Sommerfesten ble arrangert i Seilforenings klubbhus på Blommenholm.
Følgende melding er mottatt fra klubben -

Sandvika Rotary Klubbs Hedersgave for Rotaryåret 2017/18 er tildelt Per Aukner som takk for stor innsats når det gjelder å profilere Rotary i vårt nærområde gjennom stadige innlegg i Asker og Bærums Budstikke og gjennom annen aktiv innsats.  I tillegg har han gjort en stor innsats for Rotary gjennom sitt flerårige verv som assisterende guvernør for region 3 (Bærum) og gjennom andre rotaryoppgaver som han har påtatt seg.  Han er for tiden medlem i distriktets TRF-komite og leder underkomiteen for fredsarbeid.

Hedersgaven ble tildelt Per Aukner under Sandvika Rotary Klubbs sommerfest nylig av klubbens president Knut Engebu og hedersgavekomiteen v/Bjørn Berntsen og Cato Gulli.  Hedersgaven besto av et diplom og et litografi «Ly» av kunstneren Kari Rindahl Endresen. 

Hedersgaven ble opprettet av Sandvika Rotary Klubb i 1967 og har vært utdelt nesten hvert år deretter til en rekke ildsjeler som har gjort en særlig samfunnsnyttig innsats i Bærum. Den første hedersgaven i 1967 ble tildelt Reidar Vikhammer for hjelp til blind elev som fikk tatt eksamen artium.  Deretter til en rekke ildsjeler som har gjort en særlig innsats for barne- og ungdomsidretten, for speidersaken, for aktiviteter for eldre, for kulturelt arbeid, for innsats for psykisk utviklingshemmede, for forebyggende arbeid blant unge i Bærum, for annet sosialt arbeid, for naturvern i Bærum. Av de senere års mottakere av hedersgaven er Tiril og Frikk Heide-Steen for mange kunstneriske bidrag lokalt og Petter «Uteligger» Nyquist for sin innsats for underpriviligerte i samfunnet.

22.6.2018

Knut Engebu

President i Sandvika Rotary Klubb, 2017-18


               
Sandvika Rotary Klubbs hedersgave til Per O. Aukner. Fra v.: Per O. Aukner, Knut Engebu, president i Sandvika Rotary, Cato Gulli og Bjørn Berntsen, begge hedersgavekomiteen. 

rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

distriktshåndboken 18-19

guvernørens månedsbrev

klubboversikt

NORFO

Rotary på YouTube

Convention hamburg 2019
                   

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer