Web
Analytics

Guvernørens første månedsbrev

Vår nye guvernør Svein Eystein Lindberg ønsker som en del av kontakten med klubbene og medlemmene å informere om hendelser og planer i og for distrikt 2310. Som kanal velger han å bruke månedsbrev.


dette første brevet takker guvernøren past guvernør Stig Asmussen for arbeidet med fornyelse av Rotary distrikt 2310. Et arbeid det er viktig å fortsette med. 


Han forteller litt om seg selv, om RI-president Barry Rassin og hans team og tema. Han minner videre om 
Rotarykalenderen's tema i for august måned, et tema som klubbene bør vektlegge og jobbe aktivt med. 


Særlig spennende er etablering av en ny Rotaractklubb. At vårt distirkt i samarbeid med distrikt 2260 har tatt Rotary Leadership Institute til Norge er spennende med tanke på nye muligheter for kurs og opplæring. 


Den nye guvernøren avslutter med å informere litt om Distriktskonferansen i oktober, presidentsamlingen i september. 

 

Ikke minst er han opptatt av viktigheten av at klubber og medlemmer holder seg oppdatert på hva som skjer i distriktet vårt ved å følge med på våre hjemmesider. 


 Månedsbrevet ligger også lett tilgjengelig til venstre på førstesiden. Samtlige månedsbrev vil du finne under menyvalget GUVERNØREN/MÅNEDSBREV 2018-19.

Guvernør Svein Eystein Lindberg ønsker alle en god sommer!  

rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

RI-presidentens TEma 19-20

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

Lovrådet 2019 - Del 1 - Del 2

ROtary Norge (NORFO)

Kristiania rotaractklubb

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer