Web
Analytics

Søk midler fra tiltaksfondet

Søk midler fra Tiltaksfondet til å sette i gang kortsiktige, lokale prosjekter. Søknadsfristen er 31.12.2018.

                  Mer informasjon og søknadsskjema finner dere her på distriktets hjemmesider under menyvalget 
                  The Rotary Foundation/Tiltaksfondet

Til alle klubbene i D2310

SØKNADER OM TILDELING FRA TILTAKSFONDET I D2310, 2018-19 
Også i dette året blir det tildelinger til gode, lokale prosjekter som klubbene i vårt distrikt gjennomfører. Søknadsskjema og vedtekter ligger på distriktets hjemmeside. Vi vil spesielt peke på at årsmøtet 28. oktober 2017 gjorde noen endringer i vedtektene (se vedlegg) som klubbene bør være oppmerksomme på:

  • Støtte gis til kortsiktige lokale prosjekter. Støtte til langsiktige prosjekter eller samme prosjekt flere ganger, kan ikke påregnes.
  • Støtte til prosjekter hvor distriktet allerede deltar i finansiering (bl.a. ungdomsutveksling),kan ikke påregnes.
  • Klubbens eget økonomiske engasjement må være større enn et bidrag fra tiltaksfondet.
Det må benyttes søknadsskjema hvor også budsjett for tiltaket må vedlegges.

Søknadsfristen er 31.desember 2018 og styret håper å få behandlet søknadene innen 31.januar 2019. Det innebærer også at søknader som er styret i hende etter nevnte dato ikke vil bli behandlet.

Styret i tiltaksfondet ser fram til å motta gode og velbegrunnede søknader om støtte.

Med vennlig hilsen
Stig Asmussen
IPDG og leder av styret i tiltaksfondet
 

rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

distriktshåndboken 18-19

Rotary håndboken (norfo)

distrikter i norge

guvernørens månedsbrev

klubboversikt

Lovrådet

NORFO

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

Convention hamburg 2019

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer