Web
Analytics

Ledig verv som Økonomiansvarlig i Norfo

Vervet som økonomiansvarlig i Norsk Rotaryforum (Norfo) er ledig fra 1. juli 2019. Funksjonstida er tre år. Det er ønskelig at ny økonomiansvarlig arbeider sammen med nåværende økonomiansvarlig fram til formell tiltredelse. 

Interesserte bes sende søknad med relevante opplysninger til:
                                Norfo v/sekretær Svein Tore Stiansen (stianse@online.no) innen 15.februar 2019.


Utlysningstekst:

Økonomiansvarlig i Norfo

Vervet som økonomiansvarlig i Norsk Rotaryforum (Norfo) er ledig fra 1. juli 2019.  Funksjonstida er tre år.  Det er ønskelig at ny økonomiansvarlig arbeider sammen med nåværende økonomiansvarlig fram til formell tiltredelse.

Økonomiansvarlig blir valgt av medlemsmøtet i Norfo (Vårmøtet), etter forslag fra styret.

 

Økonomiansvarlig


  • har møteplikt samt tale- og forslagsrett i styret
  • skal sørge for at regnskapene blir ført på en forsvarlig og ryddig måte (den praktiske regnskapsføringen er satt bort til profesjonelt regnskapsfirma)
  • skal være med i de utvalg styret mener er nødvendig
  • har et løpende samarbeid med styreleder gjennom rotaryåret

 

Hovedoppgavene for økonomiansvarlig er budsjettering og oppsett av resultat- og balanseregnskap, og å sørge for at alle bilag blir attestert og kontert av den som har budsjettansvar for det aktuelle aktivitetsområdet, før bilaget anvises for utbetaling, og videreformidles til regnskapsfører.

Økonomiansvarlig skal bl.a.:


  • Sette opp søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet om momskompensasjon for Norfo og for klubber og distrikter. Rapportere tildelinger fra Lotteritilsynet til Norfo sentralt og distriktene, samt sørge for utbetaling.
  • før strategi- og budsjettmøtet i februar, innhente ønsker og behov fra de budsjettansvarlige innenfor aktivitetsområdene, og å samordne disse før utsending til DGE-ene i forkant av og gjennomgåing under møtet.  Forslagene som blir vedtatt på strategi- og budsjettmøtet, bearbeides og legges fram for endelig godkjennelse og vedtak på Vårmøtet.
  • rapportere halvårsregnskap til Vårmøtet.
  • legge fram endelig regnskap for Høstmøtet for godkjennelse.
  • legge fram regnskapsrapport for Norfo-styret to ganger pr. år (desember og april), og ellers etter behov / ønske fra styreleder / styret.

 

Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for vervet.


Som alle andre verv i Rotary, er også økonomiansvarlig i Norfo ulønnet.  Reiseutgifter og andre utgifter dekkes etter regning, i samsvar med vedtatte retningslinjer.

 

Nærmere opplysninger om vervet fås hos:

Interesserte bes sende søknad med relevante opplysninger til Norfo v/sekretær Svein Tore Stiansen (stianse@online.no) innen 15.februar 2019.


 

rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

distriktshåndboken 18-19

Rotary håndboken (norfo)

distrikter i norge

guvernørens månedsbrev

klubboversikt

Lovrådet

NORFO

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

Convention hamburg 2019

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer