Web
Analytics

Sommerleire for ungdom i 2019

Ungdom kan delta på Rotarys internasjonale sommerleire i utlandet til sommeren!

I løpet av de første tre månedene i 2019 vil det komme tilbud om å delta på sommerleire i mer enn 70 leire/camper i mange forskjellige land.

-----------------------------

Her er en oppfordring fra:

Multi District Youth Exchange Short Term Coordinator Norway

Hei alle Rotarianere!

Jeg vil få gjøre dere oppmerksomme på at NÅ er det på tide å begynne å finne norsk ungdom som ønsker å reise på Rotarys internasjonale sommerleire i utlandet til sommeren! Mer enn 70 leire/camper i mange forskjellige land vil det komme tilbud om i løpet av de første tre månedene i 2019!

Følgende er viktig i denne sammenheng:

·         Søknad lages ferdig når som helst og uavhengig av tilbudene av sommercamper. Det skal ikke stå i søknaden hvilken camp ungdommen vil reise på.

·         Søknadsskjema, som er en skrivbar PDF-fil, finnes på www.rotary.no under fanen Ungdom, emne Short-term Camps Roundtrips og Sommerleire 2019

·         Søknaden må fylles ut elektronisk og komplett med håndskrevne underskrifter av ungdommen, foreldre (dersom under 18 år), president og sekretær i sendende klubb og District Youth Exchange Officer i klubbens distrikt. Dette medfører en del printing og scanning av enkeltsider som så settes sammen til den komplette PDF-fila igjen. Det er søkeren, med hjelp fra sendende klubb som har ansvar for å få dette på plass.

·         Når søknaden er komplett, sendes den elektronisk til meg, og jeg har den her hos meg «på lager».

·         Etterhvert som sommerleirene blir annonsert på den samme web-siden som over, og når ungdommen har funnet én eller flere leire han/hun ønsker å delta på, sender vedkommende en epost til meg, som umiddelbart kan sende inn søknaden.

·         Plass på en sommerleir fås etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Jeg får ikke reservert en plass i påvente av at søknaden blir gjort ferdig! Derfor er det viktig at jeg har søknadene her i god tid.

Tilbudet om sommerleire kommer inn fortløpende i starten av året, og vi legger dem ut på www.rotary.no umiddelbart. Klikk på nummeret på leiren i venstre kolonne for å få opp invitasjonen.

Å sende ut en ungdom koster ikke klubben din noe, og dette er et fantastisk tilbud som Rotary har til ungdommen! Det kan også gi nye Rotarymedlemmer i form av foreldre og ungdommene selv!

Med vennlig hilsen

Multi District Youth Exchange Short Term Coordinator Norway

Inger Marie Seth

+47 95053060


 

rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

distriktshåndboken 18-19

Rotary håndboken (norfo)

distrikter i norge

guvernørens månedsbrev

klubboversikt

Lovrådet

NORFO

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

Convention hamburg 2019

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer