Web
Analytics

Studerer fred og konfliktløsning

Visit to Oslo: Impressions from a professional development trip


19 mastergradsstudenter som studerer fred og konfliktforebygging ved universitetene i Uppsala, Sverige og Bedford, England, besøkte nylig Oslo, invitert av Rotary distrikt 2310 (Oslo, Bærum, Asker og Buskerud).



Rotary International deler ut 50 stipendier hvert år for mastergradsstudier ved 5 universiteter, Rotary Peace Centers. I Europa er lærestedene Uppsala Universitet og University of Bradford.  Studieturen gikk over 2 dager med besøk og presentasjoner og diskusjoner i Utenriksdepartementet, avdeling for fred og konfliktløsning, Norsk Utenrikspolitisk Institutt – NUPI, Fredsforsningsinstituttet i Oslo – PRIO og sist med ikke minst Det Norske Nobelinstituttet.

Disse studentene, såkalte Rotary Peace Fellows, kommer fra USA, Brasil, Colombia, Japan, Myanmar, Afghanistan, Guatemala, Iran, Syria, Serbia, Tyrkia, Malawi og Gambia.  Studentene har alle bachelorgrad og minst 3 års erfaring fra fredsarbeid i jobb eller i frivillige organisasjoner.

I Utenriksdepartementet fikk studentene en presentasjon av praktisk fredsdiplomati, hvorfor norske myndigheter engasjerte seg i andre lands konflikter og hvordan man jobber med fredsarbeid, med fasilitering av fredsdialog. Enkelte prosesser er konfidensielle og kommer ikke frem i media, mens andre er kjente. I alle prosesser er det viktig å bygge tillit.

NUPI og PRIO presenterte flere av sine forskningsoppdrag. Mange oppdrag er i land som disse studentene kommer fra eller om konflikter de kjenner til.  Dette gjorde presentasjonene spesielt interessante for dem.

I Nobelinstituttet fikk studentene en orientering om bakgrunnen til opprettelsen av Nobels  Fredspris, om Alfred Nobels testamente og hvordan instituttet arbeider i forbindelse med bakgrunnssjekk av de mange kandidater som blir foreslått hvert år til Nobels fredspris. Til slutt fikk de en omvisning i de flotte lokalene, bl.a. i beslutningsrommet der Nobelkomiteen diskuterer og beslutter endelig fredsprisvinner. De mange diplomer over fredsprisvinnerne vakte stor interesse.

I alle møter stilte studentene gode og relevante spørsmål.  De var begeistret over besøket i Oslo og møtet med diplomatiet og fredsforskerne.  De bygger opp et nettverk av kontakter som kan være til hjelp både for mastergradsoppgaven og for fremtidig arbeid med fred og konfliktforebygging.

3.2.2019/Per O. Aukner


 

rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

distriktshåndboken 18-19

Rotary håndboken (norfo)

distrikter i norge

guvernørens månedsbrev

klubboversikt

Lovrådet

NORFO

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

Convention hamburg 2019

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer