Web
Analytics

Nominasjon av distriktsguvernør 2022-2023

Årets nominasjonskomité har nå gleden av å nominere Terje Jørgensen Løken fra Nesbyen Rotaryklubb som Distriktsguvernør for Rotaryåret 2022/23.

Hønefoss, 28. november 2019

Til klubbpresidenter og distriktsråd i distrikt 2310

 

Distriktsguvernør for Rotaryåret 2022/23 i Rotary Distrikt 2310 er nominert

Årets nominasjonskomite har gjennomført intervjuer, samtaler og har kommunisert på e-post i arbeidet med å nominere ny distriktsguvernør. Vi har nå gleden av å nominere Terje Jørgensen Løken fra Nesbyen Rotaryklubb som Distriktsguvernør for Rotaryåret 2022/23.

Terje er 39 år gammel (født 21/11-1980) og han vil fylle 42 år i løpet av sitt år som distriktsguvernør. Vi har altså en ung mann som nomineres for rollen. Han har vært medlem av Nesbyen RK fra 6. februar 2012, han var president i Rotaryåret 2016/17. Fra 1. april 2017 har han vært assisterende guvernør i region 7.

Terje er godt kjent i distriktet og han kjenner Rotary godt gjennom sine roller. I tillegg til rollene som president og AG, har han vært medlem av, og er nå leder av Distriktets Medlems- og Klubbutviklingskomite.

Terje er godt kjent med distriktets utfordringer og han ser også hvilke muligheter dette kan gi. Han ser Rotarys yrkesfokus som et viktig område og kombinerer dette med mulighetene for lederutvikling som Rotary gir sine medlemmer.

 Terje har pr i dag en i en stilling som gir god fleksibilitet og dermed muligheten til å ha rollen som distriktsguvernør.

Komiteen er enig i å foreslå at

Terje Jørgensen Løken nomineres som Distriktsguvernør 2022/23 i Rotarys distrikt 2310.

Etter Rotarys regler har klubbene anledning til å komme med innsigelser eller alternative kandidater (må støttes av minst fem klubber). Vi ber om at klubber som har innsigelser, eller ønsker å fremme et alternativt forslag, melder tilbake til nominasjonskomiteens leder Svein Eystein Lindberg på e-post: svein@rnf.no senest 13. desember 2019.

Dersom innsigelser eller alternative kandidater ikke er innlevert til fristen vil Terje Jørgensen Løken meldes inn som vår nominasjon til RI.  Han vil bli presentert på PETS/Distriktstrening, og godkjennes av distriktet på årsmøtet 2020.

 28. november 2019

 Svein Eystein Lindberg                       Runar Bakke                           Stig Asmussen

Trygve Danielsen                                           Bjørg Månum Andersson


 

rotary på sosiale medier

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

guvernørens årshjul

INFORMASJONSBREV 


RI-presidentens TEma 19-20

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

ROtary Norge (NORFO)


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer