Web
Analytics

Utforme og lage visittkort i Rotary


For en del klubber kan det være interessant å bruke visittkort. Skal dere lage slike så må dere følge den malen som ligger "Brand Center" - det er ikke lov å fravike fra denne mht. bruk av logo (både utseende og størrelse)

Mange klubber lager egne dokumenter så som, brosjyrer, brevoppsett, visittkort mv. Det er fint, men det stilles krav til utseende og at det brukes riktig profilering herunder riktige logoer. 

Rotarys profil og logo ble tatt i bruk internasjonalt for mer enn fire år siden. Den er som følger: De gamle "rotaryhjulene" i blått og gull er det ikke lengre lov å bruke, og klubbene oppfordres sterkt til å fjerne disse fra sine nettsider, fra Facebook-sider og fra brevark og annet materiell dere bruker og å ta i bruk den profilen som viser at vi faktisk er en Rotaryklubb (se logo over her). Skrifttypen er også bestemt. Den heter Arial Narrow. 

Vil dere lage materiell selv så gå inn i "Brand Center" via "My Rotary" fra AppsCo. Her er lenke til "Materials/Brand Center" (krav om pålogging). Husker du ikke passord så kan du endre det ved å få tilsendt en e-post for å lage nytt passord. Krever at du bruker den e-posten du hr registrert i medlemsnett. 

For å gjøre det enkelt for dere å lage eget visittkort så finner dere "Mal for visittkort her."

Ta kontakt med DICO eller Webansvarlig om dere ikke får dette til. 
 

rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

guvernørens årshjul

RI-presidentens TEma 19-20

Nyhetsbrev zone 17 & 18

CDS Newsletter 

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

Lovrådet 2019 - Del 1 - Del 2

ROTARACT NORGE 

ROtary Norge (NORFO)

Kristiania rotaractklubb

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer