Web
Analytics

Nytt fra Counsil on Resolutions

The Council on Resolutions (COR) møtes på nettet hvert år for å stemme over foreslåtte «resolusjoner». Resolusjoner er anmodninger til styret i Rotary International eller the Rotary Foundation, om å iverksette tiltak som ikke krever endring i Rotarys konstitution.

Rapport fra PDG Stig Asmussen, Council Representative Distrikt 2310. Les hele rapporten her. 

Når nye resolusjoner vedtas, vil disse bli vurdert av Styret i hhv. Rotary International og the Rotary Foundation.
  • Årets COR var fra 15.oktober til 15.november 2019.
  • Frist for å fremme forslag til COR 2020 er 30. juni 2020.
  • Fristen for å fremme lovforslag til COL 2022 er 31.desember 2020.
I år ble det fremmet 33 forslag for The Council on Resolutions (COR) 2019. Syv ble vedtatt, hvorav fem var anbefalinger til styret i RI og to var anbefalinger til The Rotary Foundation Trustees.

19R-05 som anbefaler at alle klubber etablerer en «strategikomite». Den andre jeg vil nevne er 19R-17 en anbefaling om å lege mer vekt på yrkestjeneste som en del av medlemsutvikling. Den siste anbefalingen 19R-15 oppfordrer til å utarbeide retningslinjer for Rotaract-klubbene. 

Du kan lese mer om forslagene i rapporten fra Stig Asmussen. 
 

rotary på sosiale medier

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

guvernørens årshjul

INFORMASJONSBREV 


RI-presidentens TEma 19-20

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

ROtary Norge (NORFO)


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer