Web
Analytics
KURS/OPPLÆRING / OM OPPLÆRING


Om opplæring

Opplæringsvirksomheten i distriktet skjer i regi av det som kalles Rotary-akademiet, som ledes av District Trainer (DT) Tor Petter Gulbrandsen, Oslo Vest RK. DT sitter også som medlem av Distriktsrådet, slik at virksomheten er forankret der.

Tidligere år ble det holdt mange fysiske introduksjonskurs og IT-relaterte kurs, på flere steder i distriktet. Dette tar mye tid både for deltakere og innledere, og det blir kostbart med lokalleie, servering og reiseutgifter. Vi vil fortsatt ha mulighet for å samles fysisk når det er godt begrunnet. Men som hovedregel vil vi søke å dekke behov for å møtes ansikt til ansikt på de felles samlinger som skjer i distriktets regi, og gjennomføre kurs med moderne hjelpemidler som videoer og webinarer. Da kan man sette av en liten time eller halvtime og følge med i sin egen stue, eller hvor det måtte passe.

Rotary-akademiet vil gjerne ha innspill om områder der det er behov for opplæring, og vil så langt mulig søke å møte disse behovene.rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

guvernørens årshjul

RI-presidentens TEma 19-20

Nyhetsbrev zone 17 & 18

CDS Newsletter 

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

Lovrådet 2019 - Del 1 - Del 2

ROTARACT NORGE 

ROtary Norge (NORFO)

Kristiania rotaractklubb

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer