shopify site analytics
ROTARY AKADEMIET / OPPLÆRING

HVA SKJER INNENFOR OPPLÆRING I DISTRIKTET?

Opplæringsvirksomheten i distriktet skjer i det som kalles Rotary-akademiet, som ledes av District Trainer (DT) Tor Petter Gulbrandsen, Oslo Vest RK.
I forrige år ble det holdt flere introduksjonskurs og IT-relaterte kurs, på flere steder i distriktet. I dette året har vi imidlertid ikke fokusert så mye på enkeltstående kurs.
Det er nå to interessante tilbud på gang.
For det første har D2310 sammen med nabodistriktet D2260 etablert en «Norway Division» av RLI – Rotary Leadership Institute. Første omgang med kurs er planlagt avholdt allerede denne våren, og invitasjoner forventes sendt ut i annen halvdel av februar.

RLI ble startet for å gi medlemmene mulighet til å lære seg mer om Rotary og bli bedre på lederskap. RLI er en investering i klubbens fremtid, og er et tilbud til medlemmer som ønsker å bidra til klubbens utvikling. Det er ikke spesifikk opplæring til bestemte tillitsverv, og overlapper verken distriktstreningen eller presidentopplæringen. Tilbudet retter seg derfor både mot de som har vært medlem en stund og mot helt nye medlemmer, men felles er at de må ønske å lære Rotary og mulighetene å kjenne, at de brenner for å gjøre en forskjell i sin klubb, og at de ønsker å utvide sitt nettverk.

Praktisk skjer opplæringen over tre dager, typisk tre lørdager på dagtid med ca en måneds mellomrom. Kursene er basert på dialog og høy aktivitet, og ledes av trenede fasilitatorer. Ideelt vil det være rundt 20 deltakere, med maks 2-3 fra hver enkelt klubb. Litt avhengig av priser på kurssteder osv, vil samlet kostnad for klubben ligge på 1000-1500 kr pr deltaker.

Klubbene bør allerede nå drøfte dette i sine møter/styremøter, slik at de er klare til å nominere deltakere når invitasjonen kommer.
Se gjerne mer info på den internasjonale siden http://www.rotaryleadershipinstitute.org/.
Kursene her blir naturligvis tilpasset lokale forhold.

Det andre nye tilbudet kalles Club Visioning. Dette er en strukturert prosess som skjer i en enkelt klubb i løpet av en litt lang ettermiddag, gjerne ca 3 timer. Med bistand fra fasilitatorer vil medlemmene arbeide frem en visjon på hvordan de ønsker å se klubben i en horisont på noen år, og definerer hvordan man vil arbeide for å komme dit. En pilot på dette programmet vil bli gjennomført i Akersborg Rotary Klubb i mars, og etter det vil det bli avgjort hvordan tilbudet skal rulles ut i distriktet. Klubber som allerede nå ser at dette virker interessant, kan gjerne melde interesse via sin AG.

Det er fortsatt behov for assistanse innen IT i mange klubber, men vi vil nå i samarbeid med de ansvarlige for IT og nettsider heller tilby direkte støtte til klubber som trenger det – fremfor å tilby generelle kurs.

Rotary-akademiet er alltid takknemlig for ønsker og kommentarer fra klubbene! Send i så fall gjerne en melding til  2310.dt@rotary.no


 

 

Sosiale medier


 

     

 

 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer