Web
Analytics
KLUBBSTØTTE / ORGANISERING AV EN KLUBB


ORGANISERING AV EN ROTARYKLUBB

Det er de lokale rotaryklubbene som er ryggraden i Rotary Internationals verdensomspennende virksomhet. De enkelte klubbene er autonome innenfor de rammer Rotary Internationals lovverk setter. Rotary International har vedtatt en klubbgrunnlov som gjelder for alle rotaryklubber, samme hvor på kloden klubben måtte befinne seg. Denne loven skal etterleves, og klubbene kan ikke forandre eller fravike den.

Etablering av en rotaryklubb -En ny rotaryklubb etableres med «fadderskap» fra en eksisterende klubb i sitt område, enten som en tilleggsklubb med samme territorium som den gamle, eller med et særskilt utskilt territorium. 

Styrets organiseringStyrets sammensetning og oppgaver er nærmere beskrevet i Rotarys klubblov og vedtekter.

Betingelser for medlemskapEt medlem skal være en person med god karakter som har et godt omdømme i sin virksomhet eller i samfunnet, og som er villig til å tjene samfunnet, jf. Rotarys lover. 

Lover og vedtekter – Rotary International har vedtatt en klubbgrunnlov som gjelder for alle rotaryklubber, samme hvor på kloden klubben måtte be­finne seg. Denne loven skal etterleves, og klubbene kan ikke forandre eller fravike den.

Forslag til standardvedtekter - Det er videre gitt særskilte standardvedtekter for fastsettelse av klubbens interne organisasjonsmønster, møtested og tid m.m. I vedtektene er klubbene gitt visse friheter og valgmuligheter, og de kan avpasses etter klubbens størrelse m.m -

Rotasjonsprinsippet - betyr at en normalt ikke skal inneha et verv i mer enn et år. Dette sikrer  fornyelse og variasjon i ledelse og drift av hvert ledd i organisasjonen. Unntak fra hovedregelen gjelder klubbfunksjoner som sekretær, kasserer og visse komitéleder (jf. «Manual of Procedure» (MOP). 

Klassifikasjonsprinsippet - bygger på ønsket om at klubben skal ha en sik sam­mensetning som gir et bilde av samfunnet. 

Møteplikt - normalt skal en rotaryklubb holde et møte i uken året rundt, unntak er om fast møtedag faller på en helligdag eller avlyses i medhold av bestemmelser i Klubblovens Art. 5. 

Fadderveiledningen - skal være et bidrag til at nye medlemmer skal bli en del av klubben slik at de blir gode, velorienterte og aktive rotarianere.  


rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

distriktshåndboken 18-19

guvernørens månedsbrev

klubboversikt

NORFO

Rotary på YouTube

Convention hamburg 2019
                   

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer