Web
Analytics


Presidentsamlingen arrangeres den 8. september på Klækken hotell på Ringerike. 

Kjære Presidenter og Rotaryvenner!

For meg er det en stor glede å invitere til Presidentsamlingen. Dette blir møte #2 med klubbenes presidenter og en god anledning til en repetisjon for oss alle. Presidentsamlingen har vært annonsert på PETS, i månedsbrev #1 og er beskrevet i årshjulet for Rotaryåret 2018/19 og kommer vel derfor ikke som noen overraskelse.

Vi har laget en dag med et variert program og hvor det skal være rom for dialog. Programmet er satt opp etter hva vi opplever som klubbenes behov.

Deltakerpris kr 575,-. Klubbene faktureres etter påmelding.

Påmelding: Send en e-post til svein@rnf.no. Oppgi klubbnavn, navn og rolle i klubben på deltaker/e. Hver klubb kan stille med så mange deltakere de ønsker, men det er selvfølgelig ønskelig at presidenten deltar.

Vi starter med registrering kl 08:30 og har som mål å være ferdig kl 16:00. 

Vedlagt er program og årshjulet for 2018-19.

Velkommen til Presidentsamling på Klækken Hotell! 

Med Rotaryhilsen

Svein Eystein Lindberg


Vedlegg:

Program for presidentsamlingen

Årshjul for 2018/19

Ønsker du å skrive ut invitasjonen så finner du den herrotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

distriktshåndboken 18-19

Rotary håndboken (norfo)

distrikter i norge

guvernørens månedsbrev

klubboversikt

Lovrådet

NORFO

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

Convention hamburg 2019

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer