Web
Analytics

Invitasjonen kan du laste ned her

Prosjektet «Da klokka klang 2» 

Dette er en fortsettelse av den suksessfulle gjenoppbyggingen av nedbombet skole i Idlib, Syria.

Dette prosjektet består av to prosjekter:

  • Gjenoppbygging av skole(r). Total pris pr skole er maks kr 300 000, inkl alt utstyr. Vi har en startkapital på kr 110 000,- og har søkt TRF om tilsvarende beløp.
  • Undervisningsmateriell og utstyr til omgangsskole(r) i teltleir. Vi har en startkapital på kr 20 000,- og har søkt Tiltaksfondet i distriktet om tilsvarende beløp.

Sandvika Rotary og Mjøndalen Rotary inviterer flere klubber i Distrikt 2310 til å delta, så har din klubb lyst til å delta i et av prosjektene? - Alle bidrag – små og store – er velkomne!

Vi har:

  • Godkjent arbeidskomite i Syria, alle nødvendige kontakter og erfaring fra tilsvarende prosjekt i 2017. Alle innsamlede midler går til gjenoppbygging og til undervisningsmateriell. Ingen administrasjonskostnader. Skoleadministrasjonen i provinsen vurderer hvilken skole det er mest aktuelt å gjenoppbygge. Landsbyene har lærere og de har arbeidskraft til å utføre gjenoppbyggingsarbeidet på dugnad. Vi har nær kontakt med UD som gir klarsignal når det er forsvarlig å sette i gang gjenoppbyggingen.
  • Når det gjelder omgangsskole i teltleire så vil den samme arbeidskomiteen ta seg av dette. Røde Kors har sørget for telt til befolkningen som har vært utsatt for bombing, og vi vil kontakte dem for om de ev kan skaffe telt til undervisningsformål. Det er lærere i leirene, men de mangler skolebøker og annet nødvendig utstyr. Behovet for bøker og materiell utgjør ca 5000 USD ifølge skoleadministrasjonen i Idlib-provinsen. Dette prosjektet kan igangsettes så snart vi har tilstrekkelig midler !

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til:

Inger Raagholt, Sandvika Rotary (tidligere Akersborg Rotary), tlf 91 16 16 36, inger.raagholt(a)gmail.com ,

Marit Fredheim, Mjøndalen Rotary, tlf 91 88 26 50, maritfre(a)online.no .
KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

nyTt- Rotary international

Loading RSS...

RYLA - Rotary Youth Leadership Awards
27. mar. 2020, 09.00 - 29. mar. 2020, 17.00

Radisson Blu Hotel Alna, Tevlingveien 21, 1081 Osl ...

Ledergruppemøte 4-2019/2020
15. apr. 2020, 16.00 - 18.00

Thon hotell Opera, Oslo DG Baard, DGE Inger-Marie ...

Distriktsrådsmøte 4 -2019/20
15. apr. 2020, 18.00 - 21.00

Thon hotell Opera, Oslo Ledergruppen, AG’er, Komi ...

Les mer