Web
Analytics


Tekstboks: Gjerne lage siden som et dokument som kan lastes ned (med aktive lenker) og også skrives ut.

Tekstboks: Gjerne lage siden som et dokument som kan lastes ned (med aktive lenker) og også skrives ut. PROSJEKTARBEID – D2310

(Aktuelle dokumenter som det vises til er lenket opp direkte i teksten – blå tekst med understrek)

Alle klubber anbefales å ha minst ett levende prosjekt gående (jf. Strategiplan for Rotary i Norge). Et prosjekt er en begrenset aktivitet som gjennomføres innen et definert tidsrom og med gitte økonomiske rammer. Prosjekter kan variere i størrelse og kan være alt fra tildeling av utmerkelser til enkelt personer til offshore utbygginger.

Hvordan finne et prosjekt som er aktuelt for vår klubb

Klubbene velger selv om de vil arbeide med lokale, nasjonale eller internasjonale prosjekter.

Forslag til aktuelle prosjekter kan komme fra interne kontakter, fra klubbens medlemmer, ved henvendelser eller gjennom kontakt med andre klubber eller med distriktet.

På NORFOs hjemmeside er en oversikt over, og eksempler på gode prosjekter.

I Distrikt 2310 har vi mange flotte prosjekter som du kan se i denne oversikten

Om du fremdeles er usikker på hva et prosjekt er og hvordan du kan finne et aktuelt prosjekt for din klubb? Denne presentasjonen kan gi deg den nødvendige informasjonen.

Finansiering av prosjekter

Klubbene kan søke midler til delfinansiering av sine prosjekter gjennom Tiltaksfondet (vedtekter). Dette er et fond som Distriktet har vedtatt å opprette for ål fremme aktiviteter og tiltak som er egnet til å virkeliggjøre Rotarys idealer og mål. Tiltaksfondet skal stimulere klubbene til å sette i gang kortsiktige, lokale prosjekter.Bidrag fra Tiltaksfondet kan tildeles til prosjekter som er initiert av klubbene, men som de på egen hånd har vanskeligheter med å gjennomføre.

Her finner du invitasjon for å søke, og søknadsskjema. - Søknadsfrist til Tiltaksfondet er 10. desember.

TRF Grants er tilskudd til prosjekter innenfor TRF’s satsningsområder, eks. utrydding av polio og å fremme fred. TRF grants gjør Rotarianere i stand til å møte utfordringer som fattigdom, analfabetisme og underernæring med bærekraftige og varige løsninger.

Hos Rotary International finnes en søkbar database (RI ProjectLINK) som viser hvilke klubber og distrikter som har behov for finansiering, frivillig innsats, donasjon av varer og/eller partnere i et Rotary Foundation Matching Grant. For mer informasjon kontakt enten klubben, distriktet eller programs@rotary.org

Veiledning i prosjektarbeid

Distriktet har laget en egen veiledning i prosjektarbeid som finnes både i en norsk og en engelsk versjon.

Veiledningen inneholder mye nyttig informasjon og klubbene anbefales å bruke den.

Rapportering for Rotary prosjekt

Et prosjekt er ikke avsluttet før det er gjennomført en vurdering av resultatene for se at de oppsatte målene nås, eller hvorfor det har oppstått avvik. En slik vurdering bør gjennomføres for alle prosjekter. Videre bør det alltid utarbeides en sluttrapport. 

For TRF finansierte prosjekter (med støtte fra Global Grant og District Grant) er det spesielle skjemaer og formularer som skal fylles ut.

For andre prosjekter skal Distriktets rapporteringsskjema for prosjekter brukes. Ferdig utfylt skjema skal sendes til leder for Distriktets prosjektkomité for innlegging i Distriktets prosjektdatabase hvor bredden av klubbenes aktiviteter vises. I tillegg kan databasen kan benyttes som idebank for andre klubber.  Her er veiledning for utfylling av rapporteringsskjema for prosjekter. 

rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

distriktshåndboken 18-19

guvernørens månedsbrev

klubboversikt

NORFO

Rotary på YouTube

Convention hamburg 2019
                   

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer