Web
Analytics


Rekvisita

Distriktet disponerer materiell som RollUp'er, Bannere og Vester som kan lånes ut til de enkelte klubber. Det lånes også ut et Markedstelt samt Sveletakke. For sistnevnte kan det også skaffes førsteklasses svelerøre.

Fra listen under kan man plukke ut det materiellet man ønsker og så sende en henvendelse om dette til Distriktets Materialforvalter, Erik Brynildsen via hans mail - erik@serigrafi.com

Ved å trykke på navnet til det materiellet man ønsker i tabellen under vil man komme til et skjermbilde med illustrasjon av den ønskede enhet.

Dersom klubben ønsker å bestille materiell med egne tekster kan man få det til ved å henvende seg med en mail direkte til Erik gjennom mailadressen over. Han har følgende kommentar vedrørende slike ønsker  -

"Jeg kan levere rollup basert på at tekst/skisse foreligger på word eller liknende, og at bildene vedlegges separat. Evt. at det settes opp som en ferdig pdf i forhold 85 cm x 2 meter proporsjoner som er trykklar og godkjent.  Vi går ellers ut fra basismalen - plasserer det hele og oversender oppsettet til godkjenning før trykking.

Standard pris for Roll-up er 1.500.- + mva. + porto/frakt hvis man ikke ønsker å hente hos oss."  

 ROLLUP   ROTARY MED NY LOGO 2013

  5 GODE GRUNNER END POLIO NOW 2017

  END POLIO NOW  NY LOGO

  NY MATCHING GRANT ROLLUP

  VTT TEAMS 2017

  END - CONNECT 2017

 

  NY TRF KLUBB PROSJEKTER ROLLUP

  NY TRF MIDLENE BRUKES TIL  GROUP STUDY EXCHANGE

 

  MANGFOLD

 MATCHING GRANT MATCHING GRANT

  ROTARY NORGE

  INSPIRE - TRANSFORM

  TVERRFAGLIG YRKESGRUPPE

 FEM GODE GRUNNER TIL Å UTRYDDE POLIO


DIVERSE   MARKEDSTELT

  SVELETAKKE

     De
 VESTER   EKSEMPEL VESTER
B
BANNERE   EKSEMPEL
rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

RI-presidentens TEma 19-20

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

Lovrådet 2019 - Del 1 - Del 2

ROtary Norge (NORFO)

Kristiania rotaractklubb

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer