Web
Analytics
KURS/OPPLÆRING / RLI - LEDEROPPLÆRING

Lederopplæring

Det er planlagt å gjennomføre ett program hvert semester, samt ha en årlig opplæring av fasilitatorer. Se kursinformasjon her 

Vårt distrikt D2310 har sammen med nabodistriktet D2260 etablert en «Norway Division» av RLI – Rotary Leadership Institute. RLI er for tiden det opplæringstilbudet vi tillegger størst vekt. For generell informasjon om RLI vises til utarbeidet brosjyre om RLI-lederseminar.

RLI ble startet for å gi medlemmene mulighet til å lære seg mer om Rotary, og bli bedre på lederskap. RLI er en investering i klubbens fremtid, og er et tilbud til medlemmer som ønsker å bidra til klubbens utvikling. Det er ikke en spesifikk opplæring til bestemte tillitsverv, og overlapper verken distriktstreningen eller presidentopplæringen. Tilbudet retter seg derfor både mot de som har vært medlem en stund og mot helt nye medlemmer, men felles er at de må ønske å lære Rotary og mulighetene å kjenne, at de brenner for å gjøre en forskjell i sin klubb, og at de ønsker å utvide sitt nettverk. 

Praktisk skjer opplæringen over tre dager, typisk tre lørdager på dagtid med ca en måneds mellomrom. Kursene er basert på dialog og høy aktivitet, og ledes av trenede fasilitatorer. Ideelt vil det være rundt 20 deltakere, med maks 2-3 fra hver enkelt klubb. Litt avhengig av priser på kurssteder osv, vil samlet kostnad for klubben ligge på ca. 1000 kr pr deltaker.

Se gjerne mer info på den internasjonale siden http://www.rotaryleadershipinstitute.org/
Kursene i Norge blir naturligvis tilpasset lokale forholdrotary på sosiale medier

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

guvernørens årshjul

INFORMASJONSBREV 


RI-presidentens TEma 19-20

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

ROtary Norge (NORFO)


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer