Web
Analytics
KURS/OPPLÆRING / RLI - LEDEROPPLÆRING

Lederopplæring

Det er planlagt å gjennomføre ett program hvert semester, samt ha en årlig opplæring av fasilitatorer. Høstens program er allerede i gang med 24 deltakere. 

  • Planlagte datoer våren 2019 er: lørdag 9. februar, lørdag 30. mars og lørdag 27. april

Vårt distrikt D2310 har sammen med nabodistriktet D2260 etablert en «Norway Division» av RLI – Rotary Leadership Institute. RLI er for tiden det opplæringstilbudet vi tillegger størst vekt. For generell informasjon om RLI vises til utarbeidet brosjyre.

Første runde med RLI gjennomføres høsten 2018. Videre fremover er planen å kjøre 

RLI ble startet for å gi medlemmene mulighet til å lære seg mer om Rotary, og bli bedre på lederskap. RLI er en investering i klubbens fremtid, og er et tilbud til medlemmer som ønsker å bidra til klubbens utvikling. Det er ikke en spesifikk opplæring til bestemte tillitsverv, og overlapper verken distriktstreningen eller presidentopplæringen. Tilbudet retter seg derfor både mot de som har vært medlem en stund og mot helt nye medlemmer, men felles er at de må ønske å lære Rotary og mulighetene å kjenne, at de brenner for å gjøre en forskjell i sin klubb, og at de ønsker å utvide sitt nettverk. 

Praktisk skjer opplæringen over tre dager, typisk tre lørdager på dagtid med ca en måneds mellomrom. Kursene er basert på dialog og høy aktivitet, og ledes av trenede fasilitatorer. Ideelt vil det være rundt 20 deltakere, med maks 2-3 fra hver enkelt klubb. Litt avhengig av priser på kurssteder osv, vil samlet kostnad for klubben ligge på ca. 1000 kr pr deltaker.

Se gjerne mer info på den internasjonale siden http://www.rotaryleadershipinstitute.org/
Kursene i Norge blir naturligvis tilpasset lokale forhold
rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

distriktshåndboken 18-19

Rotary håndboken (norfo)

distrikter i norge

guvernørens månedsbrev

klubboversikt

Lovrådet

NORFO

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

Convention hamburg 2019

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer