shopify site analytics
THE ROTARY FOUNDATION / TILTAKSFONDET


tiltaksfondet  --  Informasjon

Distriktet har vedtatt å opprette et fond til fremme av aktiviteter og tiltak som er egnet til å virkeliggjøre Rotarys idealer og mål.
Bidrag kan tildeles klubber som delfinansiering av prosjekter initiert av klubbene , og som de på egen hånd har vanskeligheter med å gjennomføre.
Tiltaksfondet skal stimulere klubbene til å sette igang kortsiktige, lokale prosjekter.


Det er nå tid for å søke distriktet om midler fra Tiltaksfondet.
Søknadsfristen er satt til 10. desember 2017

Invitasjon til å søke Tiltaksfondet for 2017 finner du her.

Søknadsskjema for tildeling fra Tiltaksfondet finner du her


Tiltaksfondets vedtekter finner du i dette dokumentet.
(vedtekter ajour pr. oktober 2017)Sosiale medier


 

     

 

 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer