shopify site analytics
THE ROTARY FOUNDATION / TILTAKSFONDET


tiltaksfondet  --  Informasjon

Distriktet har vedtatt å opprette et fond til fremme av aktiviteter og tiltak som er egnet til å virkeliggjøre Rotarys idealer og mål.
Bidrag kan tildeles klubber som delfinansiering av prosjekter initiert av klubbene , og som de på egen hånd har vanskeligheter med å gjennomføre.
Tiltaksfondet skal stimulere klubbene til å sette igang kortsiktige, lokale prosjekter.

Søknadsfristen blir opplyst om høsten, og er normalt 1. desember hvert år.
Tiltaksfondets vedtekter finner du i dette dokumentet.
(vedtekter ajour pr. oktober 2017)Sosiale medier

Klubboversikt og klubbinformasjon

 

     

 


 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer