Web
Analytics
THE ROTARY FOUNDATION / TRF TILSKUDD (GRANTS)

The Rotary Foundation / Grants
    


The Rotary Foundation omgjør dine gaver til prosjekter som forandrer liv både i ditt nærmiljø og rundt om i verden.  Som den veldedige armen til Rotary, drar vi veksler på det globale Rotary-nettverket som gir av sin tid, sine penger, og ekspertise til å gjennomføre prosjekter innenfor TRF´s prioriterte satsningsområder. Som for eksempel å utrydde polio og å fremme fred.  TRF grants gjør Rotarianere istand til å møte utfordringer som fattigdom, analfabetisme og underernæring med bærekraftige løsninger som etterlater varige spor.
Grundig finansiell kontroll, en fremragende veldedighets «rating», og en unik finansieringsmodell innebærer at TRF får maksimalt utbytte av ditt bidrag.  Gi og bli en del av Rotary´s livs-forandrende arbeid.

TRF´s Grant modell består av District Grants og Global Grants.
District Grants støtter mindre, kortsiktige aktiviteter som er rettet mot å løse behov enten i ditt nærområde eller internasjonalt. Hvert Rotary-distrikt velger hvilke prosjekt som får støtte ut fra den mengde støttemidler som Distriktet hvert år har til rådighet.

Global Grants støtter store internasjonale aktiviteter som skal gi bærekraftige og målbare resultater i et eller flere fokusområder.  Rotarianere skaper sine egne prosjekt og utfører disse.  TRF tar imot og vurdere søknader fortløpende.

Vil du søke om District Grant, se arkfanen District Grant
Vil du slke om Global Grant, se arkfanen Global Grant

Her er distriktets retningslinjer for TRF arbeidet 


Nærmere informasjon finnes på rotary.org under fanen The Rotary Foundationrotary på sosiale medier

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

guvernørens årshjul

INFORMASJONSBREV 


RI-presidentens TEma 19-20

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

ROtary Norge (NORFO)


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer